Administrație locală

Scrisoare deschisă a primarului Nicolae Anghel către domnul Drugă Ilie Nelu, consilier local în Consiliu Local al comunei Castelu

Drugă Ilie Nelu, consilier local al Consiliului Local Castelu și președinte al Organizației PNL din localitate, a inițiat un proiect de hotărâre pentru ședința din data de 11 februarie. Proiectul viza suspendarea a cinci consilieri locali motivul fiind neparticiparea acestora la trei ședințe consecutive. Primarul Nicolae Anghel a demarat o anchetă pentru a verifica motivele expuse în solicitarea depusă de domnul Drugă Ilie Nelu. În urma verificărilor s-a constatat că proiectul de hotărâre nu îndeplinește condițiile legale pentru a fi introdus pe ordinea de zi. Pentru a clarifica situația pimarul din Castelu a întocmit o scrisoare deschisă către domnul consilier, scrisoare pe care o prezentăm în cele ce urmează.
“Către domnul Drugă Ilie Nelu, consilier local în Consiliu Local al comunei Castelu
Urmare a inițierii Proiectului de Hotărâre înregistrat sub nr. 258 în data de 10.01.2022 în care îmi solicitați să constat încetarea de drept a mandatului de consilier local pentru următoarele persoane: doamna Muşat Mariana, doamna Stoian Valentina, doamna Bîrsan Adelina, doamna Prodan Antoneta şi domnul Ghiţă Marius vă aduc la cunoștință că am solicitat punct de vedere scris fiecărui consilier local nominalizat de dumneavoastră în proiectul de hotărâre, iar d-lui Pena Laurențiu și d-lui Negru Laurențiu din cadrul Compartimentului de Poliție Locală le-am solicitat declarație pe propria răspundere referitor la ce materiale au avut pentru a le înmâna consilierilor locali pentru ședințele din 06.10.2021 și 08.10.2021.
Am analizat cele 2 convocatoare, iar convocatorul nr. 9829 din 07.10.2021 îl consider nul pentru că a fost produs printr-un fals, deoarece la ʺsemnături consilieri localiʺ, poziția 4, nu este semnătura d-lui consilier local Rusu Ghiță. Îmi rezerv dreptul de a mă adresa organelor competente, pentru a soluționa cele constatate de mine referitor la autenticitatea semnăturii d-lui Rusu Ghiță (vă rog să verificați și dumneavoastră semnăturile din: Convocatorul nr. 9671 din 04.10.2021, Convocatorul nr. 9829 din 07.10.2021 și Proces verbal al ședinței ordinare din data de 14 aprilie 2021, președinte de ședință Ghiță Rusu).
În urma răspunsurilor primite de la consilierii locali invocați în proiectul de hotărâre nr. 258 din 10.01.2022 vă fac următoarele precizări:
– PRODAN ANTONETA – a fost în concediu legal de odihnă în perioada când s-au desfășurat cele 3 ședințe din 30.09.2021, 06.10.2021, 08.10.2021, iar conform prevederilor art. 137, alin. 2, lit. e din OUG nr. 57/2019 și art. 26, alin. 2, lit. e, din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Castelu aprobat prin HCL nr. 33/2021, ABSENȚA ESTE CONSIDERATĂ MOTIVATĂ.
– GHIȚĂ MARIUS – la ședința ordinară din data de 30.09.2021, nu a putut participa pentru că a fost la București cu fetița la un control medical. Când a plecat m-a înștiințat și am considerat că nu sunt probleme. La ședințele extraordinare de îndată convocate de 1/3 din numărul de consilieri locali în funcție pentru data de 06.10.2021 și 08.10.2021 nu a participat deoarece documentul de convocare inițiat de cel puțin 1/3 din numărul de consilieri locali în funcție nu era însoțit de materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, așa cum prevede art. 134, alin. 5, lit. C din OUG 57/2019, art. 23, alin. 5, lit. e și art. 25, alin. 9, lit. d, din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Castelu aprobat prin HCL nr. 33/2021. 
– MUȘAT MARIANA – la ședința ordinară din data de 30.09.2021, nu a putut participa datorită unui eveniment tragic în familie (verișor/finul meu de cununie Chiru Gabriel a decedat în data de 30.09.2021, ora 11:05), iar doamna consilier a fost alături de fina sa de cununie Chiru Narcisa-Caliopi pentru rezolvarea tuturor problemelor legate de actele de deces. A prezentat copii după următoarele documente justificative: Certificat medical constatator al decesului nr. 1899 din 01.10.2021, Certificat de cununie emis de parohul Stroe Daniel, Sentința civilă nr. 1921 din 25.10.2006, poze de la nuntă. La ședințele extraordinare de îndată convocate de 1/3 din numărul de consilieri locali în funcție pentru data de 06.10.2021 și 08.10.2021 nu a participat deoarece documentul de convocare inițiat de cel puțin 1/3 din numărul de consilieri locali în funcție nu era însoțit de materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, așa cum prevede art. 134, alin. 5, lit. C din OUG 57/2019, art. 23, alin. 5, lit. e și art. 25, alin. 9, lit. d, din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Castelu aprobat prin HCL nr. 33/2021. 
– BÎRSAN ADELINA – la ședința ordinară din data de 30.09.2021, nu a putut participa pentru că a avut probleme de sănătate, având o stare de rău generală. La ședințele extraordinare de îndată convocate de 1/3 din numărul de consilieri locali în funcție pentru data de 06.10.2021 și 08.10.2021 nu a participat deoarece documentul de convocare inițiat de cel puțin 1/3 din numărul de consilieri locali în funcție nu era însoțit de materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, așa cum prevede art. 134, alin. 5, lit. C din OUG 57/2019, art. 23, alin. 5, lit. e și art. 25, alin. 9, lit. d, din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Castelu aprobat prin HCL nr. 33/2021. 
– STOIAN VALENTINA – la ședința ordinară din data de 30.09.2021, nu a putut participa pentru că fiica dânsei Mincă Anca Ionela a fost depistată cu Covid-19, ele având același loc de muncă. La ședințele extraordinare de îndată convocate de 1/3 din numărul de consilieri locali în funcție pentru data de 06.10.2021 și 08.10.2021 nu a participat deoarece documentul de convocare inițiat de cel puțin 1/3 din numărul de consilieri locali în funcție nu era însoțit de materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, așa cum prevede art. 134, alin. 5, lit. C din OUG 57/2019, art. 23, alin. 5, lit. e și art. 25, alin. 9, lit. d, din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Castelu aprobat prin HCL nr. 33/2021. 
Deasemenea dl. Pena Laurențiu și dl. Negru Laurențiu în calitate de angajați în cadrul Compartimentului Poliție Locală au dat declarație pe propria răspundere că în data de 04.10.2021 și 07.10.2021 au dus la domiciliul consilierilor locali convocatorul de înștiințare ședință fără a fi însoțite de alte materiale de ședință. Consilierii locali au refuzat semnarea convocatorului pentru că nu au avut materiale de ședință conform art. 134, alin. 5, lit. C din OUG 57/2019, art. 23, alin. 5, lit. e și art. 25, alin. 9, lit. d, din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Castelu aprobat prin HCL nr. 33/2021. 
Așa cum reiese din vizionarea ședinței din data de 30.09.2021 și studiind procesul am sesizat că domnul secretar general al comunei a încălcat art. 243, lit. j din OUG 57/2019, iar documentația de ședință trimisă la prefectură are erori materiale (consilierii nu au fost apelați nominal așa cum prevede legea ʺefectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințele consiliului local a consilierilor localiʺ), nu corespunde realității, fiecare consilier enumerat mai sus avea un motiv bine întemeiat pentru care nu a participat la ședință. 
În consecință, am constatat că nu sunt îndeplinite condițiile art. 204, alin. 6 din OUG nr. 57/2019, acesta fiind motivul pentru care proiectul de hotărâre nr. 258 din 10.01.2022 nu a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 11.02.2022.
Castelu, 11.02.2022
PRIMAR, Nicolae ANGHEL”

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*