Municipiul Medgidia

Ședința ordinară a lunii aprilie, desfășurată în cadrul Consiliului Local Municipal Medgidia

Joi, 27 aprilie 2023, sala de consiliu a Primăriei Municipiului Medgidia a fost gazda ședinței ordinare a lunii în curs. Cei optsprezece membrii ai Consiliului Local, prezenți la eveniment au analizat și aprobat un număr de douăzeci de proiecte de hotărâre.

Primul punct admis pe ordinea de zi a fost suplimentarea numărului de burse pentru anul școlar 2022 – 2023, care se vor acorda elevilor unităților de învățământ din municipiul Medgidia, județul Constanța.

Următorul proiect de hotărâre aprobat a vizat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale Medgidia, pe anul 2023.

În continuarea ședinței au fost admise proiectele privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilelor terenuri în suprafață de 70 mp, 183 mp, 2.037 mp, 1.644 mp, 939 mp, 1.000 mp, respectiv 17 mp, aflate în domeniul privat al municipiului Medgidia, situate în intravilanul mun. Medgidia la adresele str. Lt. Oprea Hârâciu, nr. 14 Bis; str. Tudor Vladimirescu, nr. 3D; str. Tudor Vladimirescu, nr. 3C; parcela NP 289/2; parcela CO 288/1/2; str. Silozului, nr. 109 B, Lot 3/2; str. Silozului, nr. 109 B, Lot 3/1 și str. Kemal Agi Amet, nr. 42 Bis, identificate cu numerele cadastrale 110966, 110968, 110964, 110875, 110876, 110869, 110868 și 110974.

Cu numărul unsprezece pe ordinea de zi a fost aprobată dezmembrarea imobilului – teren intravilan în suprafață de 105.642 mp, situat în mun. Medgidia, Parcela A 1051/1/1/1, jud. Constanța, având număr cadastral 110890 și înscris în Cartea funciară nr. 110890 a localității Medgidia.

Consilierii locali au aprobat cu vot majoritar repartizarea unei unități locative aflată în administrarea D.G.D.P.P.

De asemenea, au fost admise proiectele de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilelor situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, conform Anexelor la procesele-verbale ale comisiilor de inventariere cu numerele 4914/11.04.2023 și 4668/04.04.2023.

Ședința a continuat cu aprobarea documentației de urbanism „ELABORARE P.U.Z. CONSTRUIRE CREȘĂ MARE”.

Un alt proiect votat de consilierii locali a fost referitor la trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Medgidia a unor bunuri, având valoarea totală de inventar de 1.526.791,47 lei, în vederea casării.

Votul majoritar al consilierilor a vizat și indexarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2024, aplicabile la nivelul Municipiului Medgidia.

Cu numărul optsprezece pe ordinea a fost analizat și admis punctul privind însușirea rezultatului reevaluării activelor fixe aflate în patrimoniul U.A.T. Medgidia, județul Constanța.

Un alt proiect de hotărâre aprobat a privit indicatorii tehnico-economici faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „CONSTRUIRE DE LOCUINȚE nZEB PLUS – PENTRU TINERI ÎN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA”.

Ultimul proiect aprobat în cadrul ședinței a fost în favoarea unei solicitări de preluare a unui bun imobil din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al Municipiului Medgidia.

 

 

 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*