Municipiul Medgidia

 Consilierii locali din municipiul Medgidia reuniți în ședință ordinară

Consilierii locali din municipiul Medgidia au fost convocați în ședința ordinară a lunii în curs. Întâlnirea se va desfășura pe data de 28 februarie 2023, începând cu ora 16:30. Pe ordinea de zi se află 17 proiecte de hotărâre inițiate de primarul Valentin Vrabie.

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre nr. 25/10.02.2023 privind aprobarea numărului maxim de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Medgidia, pentru anul 2023.
 2. Proiect de hotărâre nr. 26/10.02.2023 privind suplimentarea numărului de burse pentru anul școlar 2022 – 2023, care se vor acorda elevilor unităților de învățământ din municipiul Medgidia, județul Constanța.
 3. Proiect de hotărâre nr. 27/10.02.2023 privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Medgidia.
 4. Proiect de hotărâre nr. 28/10.02.2023 privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a municipiului Medgidia.
 5. Proiect de hotărâre nr. 29/10.02.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 672 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110918 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110918, situat în mun. Medgidia, str. Aleea Poporului, nr. 4, jud. Constanța.
 6. Proiect de hotărâre nr. 30/10.02.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 607 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110872 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110872, situat în mun. Medgidia, str. Vîlcelelor, nr. 4, Lot 1, jud. Constanța.
 7. Proiect de hotărâre nr. 31/10.02.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 39 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106018 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106018, situat în mun. Medgidia, str. Poporului, nr. 1B bis, jud. Constanța.
 8. Proiect de hotărâre nr. 32/10.02.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 80 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106738 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106738, situat în mun. Medgidia, str. Poporului, nr. 2 BIS E, jud. Constanța.
 9. Proiect de hotărâre nr. 33/10.02.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului compus din construcție și teren, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, situat în mun. Medgidia, str. Vîlcelelor, nr. 3, jud. Constanța,identificat cu număr cadastral 110800 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110800.
 10. Proiect de hotărâre nr. 34/10.02.2023 privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local Medgidia, precum și a unui membru supleant, în Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Medgidia.
 11. Proiect de hotărâre nr. 35/13.02.2023 pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul H.C.L. nr. 224/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2023, aplicabile la nivelul Municipiului Medgidia.
 12. Proiect de hotărâre nr. 36/15.02.2023 privind schimbul unor spații de locuit în regim de închiriere pentru tineri, spații construite de Agenția Națională pentru Locuințe.
 13. Proiect de hotărâre nr. 37/17.02.2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție  „REABILITARE, MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ SATELE VALEA DACILOR ȘI REMUS OPREANU DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA”, ca urmare a alocării fondurilor P.N.I Anghel Saligny și încheierii contractelor de lucrări.
 1. Proiect de hotărâre nr. 38/24.02.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2023.
 2. Proiect de hotărâre nr. 39/27.02.2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr.1826/13.02.2023.
 3. Proiect de hotărâre nr. 40/27.02.2023 privind exprimarea acordului Consiliului Local pentru ca Municipiul Medgidia să facă parte din Consorțiul regional pentru învățământ dual preuniversitar și universitar „Tehno-Dobrogea”.
 4. Proiect de hotărâre nr. 41/27.02.2023 privind exprimarea acordului Consiliului Local pentru participarea Municipiului Medgidia la elaborarea și implementarea proiectului Dezvoltarea și dotarea campusului profesional integrat pentru învățământul dual preuniversitar și universitar „Ovidius Engineering Hub” al Consorțiului regional „Tehno-Dobrogea”.

 

 

 

 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*