Administrație locală, Fonduri Europene

Proiect pentru digitalizarea activității Primăriei Istria

Primăria Istria a obținut fonduri eropene nerambursabile pentru realizarea proiectului “Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT Comuna ISTRIA”, prin Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Proiectul desfășurat în comuna ISTRIA beneficiază de finanțare europeană nerambursabilă din Fondul Social European în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA) și contribuie la îndeplinirea Obiectivului Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Proiectul își propune să consolideze capacitatea administrativă a UAT COMUNA ISTRIA de a susține o economie modernă și competitivă și de a asigura o dezvoltare echilibrată și sustenabilă pe plan local, care să lase o amprentă concretă pozitivă în comunitate.

„Investiția efectuată prin proiect este menită să crească eficiența în activitatea instituției, să îmbunătățească calitatea serviciilor publice la nivel local și să susțină reforma administrativă și realizarea unei bune guvernanțe locale”, a precizat primarul Mihai Ionescu.

Reformele avute în vedere prin proiectul european și asumate la nivel local prin implementarea acestui proiect vizează: introducerea de sisteme informatice care să beneficieze de cele mai recente tehnologii și care să fie conforme cu actele de reglementare relevante în domeniul TIC intrate în vigoare la nivel european (GDPR, eIDAS și Directiva NIS) și național; standardizarea modului de lucru prin alinierea la cele mai bune și mature practici pe care industria le poate oferi în acest moment; creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice; asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului administrației publice în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acesteia.

Acțiunile specifice din cadrul proiectului presupun: digitalizarea activității instituției – respectiv digitalizarea activităților interne ale instituției (cele care asigură buna desfășurare a activității funcționarilor publici), digitalizarea serviciilor publice expuse către cetățeni (servicii publice ce privesc in mod deosebit activitatea de impozite si taxe, activitatea de registratură, petiții, informare și consiliere, etc) și digitalizarea comunicărilor cu celelalte instituții (corespondența cu instituțiile cu care UAT comunică în mod frecvent); îmbunătățirea competentelor digitale ale funcționarilor publici; alinierea obiectivelor instituției la obiectivele europene și naționale.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*