Anunțuri

Anunțuri

Comuna Gârliciu – Anunț public obținere aviz de mediu pentru „Actualizare Plan Urbanistic Gârliciu”

COMUNA GÂRLICIU ANUNȚ PUBLIC U.A.T. COMUNA GÂRLICIU titular al: „ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC” având sediul în Gârliciu, Str. 1 Decembrie 1918, nr.33, anunţă publicul interesat că s-a depus documentația în vederea obținerii avizului de mediu pentru avizarea Actualizare Plan Urbanistic Gârliciu. Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Constanța, […]

Anunțuri

Comuna Fântânele – Anunț public obținere aviz de mediu pentru REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL

COMUNA FÂNTÂNELE ANUNȚ PUBLIC  COMUNA FÂNTÂNELE prin Primar, având sediul în sat Fântânele, comuna Fântânele, str. Basarabia nr.85, județul Constanța, titular al planului  REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  aferent comunei FÂNTÂNELE, anunță publicul interesat că s-a depus documentația în vederea obținerii avizului de mediu pentru avizarea reactualizării planului urbanistic general. Observațiile […]

Anunțuri

Primăria Târgușor – Anunț cadastrare gratuită a imobilelor

PRIMĂRIA TÂRGUȘOR ANUNȚ Vă facem cunoscut faptul că pe raza Unității Administrativ Teritoriale Târgușor se află în derulare Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (Înregistrare Sistematică a Imobilelor), în vederea realizării cadastrului gratuit al fiecărui imobil. Pentru buna desfășurare a lucrărilor este importantă colaborarea dumneavoastră cu reprezentanții Primăriei și […]

Anunțuri

Primăria Horia – Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție

Primaria comunei Horia, județul Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție la data de 13.11.2023, ora 10:00. Referent, clasa III, grad debutant, Compartiment Contabilitate, Impozite si Taxe. Conditii de participare: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime minimă în specialitatea […]

Anunțuri

COMUNA INDEPENDENȚA – Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a autorizatiei de mediu

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a autorizatiei de mediu COMUNA INDEPENDENȚA COMUNA INDEPENDENȚA (titularul proiectului) anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a autorizatiei de mediu pentru proiectul „PLATFORMĂ COMUNALĂ DE DEPOZITARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA INDEPENDENȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA”, amplasat în satul Independența, parcela N457/1/13, […]

Anunțuri

Comuna Lipnița – Informare solicitare aviz de gospodărire a apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrărilor “ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE ÎN SAT LIPNIȚA, COMUNA LIPNIȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA”

INFORMARE  În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, UAT COMUNA LIPNIȚA, str. Morii, nr. 350, tel. 0241.856.545, e-mail: secretariat@primaria-lipnita.ro, C.I.F 489600 intenționează să solicite  de la A.N. “Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, aviz de gospodărire a apelor / aviz de amplasament, […]

Anunțuri

Comuna Cerchezu – Anunț de lictație publică

ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ Informaţii generale privind autoritatea contractantă: Comuna  Cerchezu, cu sediul în Cerchezu, str. General Cerchez, nr.28, județul Constanța, cod postal 907045, CUI 4618439, tel. 0241780204, e-mail secretar@primariacerchezu.ro. Informații generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică: Tipul contractului pentru care se solicita oferte: Contract de vânzare – cumpărare […]

Anunțuri

Comuna Siliștea – Informare solicitare Aviz de Gospodărire a Apelor, pentru investiția: „RETEA DE CANALIZARE MENAJERĂ CU RACORDURI, STAȚIE DE POMPARE APE UZATE ȘI CONDUCTĂ DE REFULARE, STR. DUZILOR, SAT ȚEPEȘ VODĂ, COMUNA SILIȘTEA, JUDEȚUL CONSTANȚA”

COMUNA SILIȘTEA INFORMARE În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, COMUNA SILISTEA, cu sediul social în Str. Primăriei, nr. 121,  Județul Constanța, CUI 4515853,  telefon/fax: 0241.820.449, e-mail: primaria_silistea@yahoo.com, reprezentată prin Primar MIHAI SOARE, în calitate de BENEFICIAR, intenționează să solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ […]

Anunțuri

Comuna Lipnița – Informare solicitare aviz de gospodărire a apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrărilor “ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE ÎN SAT LIPNIȚA, COMUNA LIPNIȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA”

PRIMĂRIA LIPNIȚA INFORMARE În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, UAT COMUNA LIPNIȚA, str. Morii, nr. 350, tel. 0241.856.545, e-mail: secretariat@primaria-lipnita.ro, C.I.F 489600 intenționează să solicite  de la A.N. “Apele Romane” Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, aviz de gospodărire a apelor / aviz […]

Anunțuri

Comuna Siliștea – Informare solicitare Aviz de Gospodărire a Apelor, pentru investiția: „RETEA DE CANALIZARE MENAJERĂ CU RACORDURI, STAȚIE DE POMPARE APE UZATE ȘI CONDUCTĂ DE REFULARE, STR. DUZILOR, SAT ȚEPEȘ VODĂ, COMUNA SILIȘTEA, JUDEȚUL CONSTANȚA”

   COMUNA SILIȘTEA       INFORMARE În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, COMUNA SILISTEA, cu sediul social în Str. Primăriei, nr. 121,  Județul Constanța, CUI 4515853,  telefon/fax: 0241.820.449, e-mail: primaria_silistea@yahoo.com, reprezentată prin Primar MIHAI SOARE, în calitate de BENEFICIAR, intenționează să solicite de la […]