Anunțuri

Anunțuri

Comuna Lipnița – Informare solicitare aviz de gospodărire a apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrărilor “ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE ÎN SAT LIPNIȚA, COMUNA LIPNIȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA”

                                   INFORMARE În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, UAT COMUNA LIPNIȚA, str. Morii, nr. 350, tel. 0241.856.545, e-mail: secretariat@primaria-lipnita.ro, C.I.F 489600 intenționează să solicite  de la A.N. “Apele Romane” Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, aviz de gospodărire a apelor / aviz de […]

Anunțuri

Comuna Cogealac – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului pentru proiectul „MODERNIZARE ȘI REABILITARE DRUMURI ÎN SAT RÂMNICU DE JOS, SAT GURA DOBROGEI, SAT TARIVERDE (PARȚIAL), COMUNA COGEALAC, JUDEȚUL CONSTANȚA” de mediu

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Comuna Cogelac, reprezentată legal de domnul Cati Hristu în calitate de primar, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „MODERNIZARE ȘI REABILITARE DRUMURI ÎN SAT RÂMNICU DE JOS, SAT GURA DOBROGEI, SAT […]

Anunțuri

Comuna Cobadin – Anunț licitație publică pentru închiriere spațiu proprietate privată

ANUNȚ privind organizarera licitației publice pentru închiriere spațiu proprietate privată a comunei Cobadin, județul Constanța Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail: Comuna Cobadin, cu sediul în satul Cobadin, Str. Primăverii, nr.2, comuna Cobadin, județul Constanța, […]

Anunțuri

Primăria Negru Vodă – Anunț atribuire vânzare prin licitație publică a unor bunuri imobile

ANUNȚ ATRIBUIRE privind vânzarea prin licitație publică cu oferte în plic închis, a următoarelor bunuri imobile: Teren intravilan, categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 970 m², înscris în CF nr.105267 Negru Vodă, situat în oraşul Negru Vodă, strada Șoseaua Mangaliei, nr.56A, conform OUG 57/2019 și HCL nr. 56 din […]

Anunțuri

PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGRU VODĂ – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „ÎNFIINȚARE SPAȚII VERZI PRIN RECONVERSIE TEREN DEGRADAT ÎN ORAȘ NEGRU VODĂ, JUD. CONSTANȚA”

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu ORAȘ NEGRU VODĂ PRIN PRIMAR PETRE URZICEANU, cu sediul în localitatea Negru Vodă, oraș Negru Vodă, Șos. Mangaliei nr.13, jud. Constanța, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „ÎNFIINȚARE SPAȚII VERZI PRIN […]

Anunțuri

Primăria Lipnița – Informare solicitarea avizului de gospodărire a apelor pentru ”ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN SAT LIPNITA, COMUNA LIPNIȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA”

INFORMARE În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, UAT COMUNA LIPNITA, cu sediul social în  Localitatea Lipnița, Strada Morii, nr. 350, Județul Constanța, Cod Unic de Înregistrare: 4896001, telefon/fax: 0241.856.545, telefon mobil 0784.222.240., e-mail: secretariat@primaria-lipnita.ro, intenționează să solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALA DE APA  ”ÎNFIINȚARE SISTEM DE […]

Anunțuri

Primăria Lipnița – Informare solicitarea avizului de gospodărire a apelor pentru ”ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE  ÎN SAT LIPNITA, COMUNA LIPNIȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA”

                    INFORMARE În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, UAT COMUNA LIPNITA, cu sediul social în  Localitatea Lipnița, Strada Morii, nr. 350, Județul Constanța, Cod Unic de Înregistrare: 4896001, telefon/fax: 0241.856.545, telefon mobil 0784.222.240., e-mail: secretariat@primaria-lipnita.ro, intenționează să solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALA DE […]

Anunțuri

COMUNA OLTINA ANUNȚ PUBLIC PRIVIND EMITEREA ACTULUI DE REGLEMENTARE REVIZUIT/ACTUALIZAT

COMUNA OLTINA ANUNȚ PUBLIC PRIVIND EMITEREA ACTULUI DE REGLEMENTARE REVIZUIT/ACTUALIZAT COMUNA OLTINA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei actualizării deciziei etapei de încadrare și a acordului de mediu, pentru proiectul: „ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE APĂ UZATĂ MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA OLTINA”, propus a fi amplasat în comuna Oltina, sat Oltina, județul […]

Anunțuri

COMUNA GÂRLICIU – INFORMARE – ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL, COMUNA GÂRLICIU, JUDEŢUL CONSTANȚA.

COMUNA GÂRLICIU INFORMARE În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, COMUNA GÂRLICIU, JUDEŢUL CONSTANȚA, cu sediul în localitatea Gârliciu, str. 1 Decembrie 1918, nr.33, comuna Gârliciu, județul Constanța intenționează să solicite de la A.N. „Apele Romane” Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, aviz de […]