Anunțuri

APEL DE SELECȚIE PROIECTE În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 -„Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” -Măsura lansată: M1/2B,6A „Creșterea capacității de orientare spre piață a exploatațiilor și întreprinderilor din teritoriul G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia” componenta 6A.

APEL DE SELECȚIE PROIECTE 
În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 
Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 -„Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”
Nr. de referință al sesiunii: 3/ 2021 – M1/2B,6A-  componenta 6A
1. Data lansării apelului de selecție : 08.10.2021
2. Măsura lansată: M1/2B,6A „Creșterea capacității de orientare spre piață a exploatațiilor și întreprinderilor din teritoriul G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia” componenta 6A.
Asociația G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia, în calitate de beneficiar al proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala GAL „Histria-Razim-Hamangia”, finanțat prin FEADR în cadrul PNDR 2014 – 2020, anunță lansarea apelului de selecție pentru Măsura M1/2B,6A „Creșterea capacității de orientare spre piață a exploatațiilor și întreprinderilor din teritoriul G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia”.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin M1/2B,6A componenta 6A sunt: – Microîntreprinderi și întreprinderi mici nou înființate.
3. Fondurile disponibile pentru măsură  Alocare totală pe sesiune: 60.000 euro, -pentru componenta 6A : 60.000 euro
        4.    Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect
-60.000 euro pentru activitățile de producție, servicii medicale sau agroturism;  -50.000 euro pentru activitățile de servicii, altele decât  serviciile medicale.
Valoarea maximă eligibilă :-60.000 euro pentru activitățile de producție, servicii medicale sau agroturism; -50.000 euro pentru activitățile de servicii, altele decât  serviciile medicale       
Intensitatea sprijinului: sprijin forfetar: – prima tranșă 70%; -tranșa a doua 30%.
5. Data limită de depunere a proiectelor: 08.11.2021
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 
Proiectele vor fi depuse la sediul funcțional al Asociației G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia” din loc. Corbu, strada Principală, nr. 60, județul Constanța, de luni până vineri în intervalul orar 9.00 – 13.00. 
           Datele de contact ale GAL, unde solicitanții pot obține informații detaliate:
Sediu funcțional: Asociația GAL „Histria-Razim-Hamangia”, loc. Cogealac, str. Principală, nr.60, jud. Constanța, 
Tel.: 0735 004 002.  
e-mail: gal_hrh16@yahoo.com
web site : www.gal-histria.ro

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*