Administrație locală

Consilierii locali din Valu lui Traian convocați în ședință ordinară

Primarul comunei Valu lui Traian  Florin Mitroi, convoacă şedinţă  ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa în data de  23.11.2023   ora-  12,00. Întâlnirea aleșilor locali va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Nomenclaturii stradale la nivelul comunei Valu lui Traian, aprobată prin H.C.L. nr.144/14.07.2023, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului legal al Consiliului Local Comuna Valu lui Traian, în cadrul Consiliului de Administrație al Societăţii „GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI  TRAIAN” SRL,  care  va aproba  măsurile specifice necesare pentru aplicarea Legii nr.296/2023.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.102/25.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valu  lui Traian  şi  din  serviciile publice  din subordinea  Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, începând  cu  data de  01.05.202, cu modificările și completările ulterioare..
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr.5/ 20.01.2023, cu  modificările ulterioare.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în vederea achiziţionării unei biciclete de competiție, domnului Harasim Mihnea- Alexandru – campion național în ciclism.
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea  normativelor  de  cheltuieli  privind  consumul de carburanţi pentru autoturismele care deservesc U.A.T. ComunaValu lui Traian, precum şi a costurilor pentru  convorbirile  telefonice.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr. 17/20.01.2023, cu modificările și completările ulterioare.
 8. Proiect de hotărâre privind renunțarea la vânzarea terenului intravilan, lot nr.553, zona F, în suprafață de 228 m.p. situat în comuna Valu lui Traian, str.Progresului nr.5, aprobată prin  H.C.L. nr.69/ 11.03.2022.
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.259/04.11.2022 privind  aprobarea  vânzării, prin licitatie, a  unor  suprafeţe de teren intravilan ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian, cu modificările și completările ulterioare.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitatie, a unor suprafeţe de teren ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-  Parcela A 2048/1- A 2048/2, str. Mareșal Averescu  nr.37, Parcela V 2040.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-  Parcela A 394/218.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei Valu lui Traian în conformitate cu Legea nr.296/2023, a organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Valu lui Traian, precum şi  pentru  serviciile  publice locale  din subordinea Consiliului Local.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de  organizare  şi  funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Valu lui Traian.
 15. Proiect de hotărâre pentru actualizarea anexei nr.3 (statul de functii) la H.C.L. nr.158/23.03.2012 privind aprobarea înfiinţării Societăţii „GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI  TRAIAN” SRL, cu  modificările  și completările   ulterioare.
 16. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de  bază  pentru   personalul  Societății „Gospodărie  comunală Valu lui Traian” SRL, începând  cu  data de ……..
 17. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Valu lui Traian, a  unui teren situat în intravilan.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul III, anul 2023,.

 

 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*