Administrație locală, Investiții

Proiectul privind asfaltarea străzilor din comuna Ostrov intră în linie dreaptă

În ședința ordinară a lunii august, consilierii locali au aprobat o serie de documente pentru implementarea proiectului „Asfaltare străzi în comuna Ostrov, județul Constanța”. Proiectul a primit fonduri guvernamentale prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny.

Autoritățile locale au atras fonduri în valoare de 7.872.697,46 lei prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny pentru realizarea proiectului „Asfaltare străzi în comuna Ostrov, județul Constanța”.

„Investiția presupune asfaltarea a 4,5 kilometri de drumuri în satele Galița, Esechioi și Gârlița. Străzile care urmează să fie asfaltate sunt: Gheorghe Lazăr, Veteranilor, Eminescu din localitatea Esechioi; Gospodarilor și 30 Decembrie în GârlițScorcea, Dealului tronson I și tronson II în Galița”, a precizat primarul Niculae Dragomir.

În luna august consilierii locali au adoptat HCL 55 prin care a fost aprobată documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzi în comuna Ostrov, județul Constanta”, întocmită de S.C. Proiect Expert Consult Design S.R.L. dar și indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții.

Totodată a fost aprobat atât devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții precum și finanțarea de la bugetul local al UAT Ostrov a sumei de 334.985 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 10 voturi “pentru”, 0 voturi ,,împotrivă,, 0 abțineri,  dintr-un număr de 10 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 13 consilieri în funcție.

 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*