Educație

Școala gimnazială din Pecineaga a primit finanțare în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)

Școala Gimnazială nr.1 Pecineaga, unitate de învățământ cu personalitate juridică, este câștigătoarea proiectului din schema de granturi PNRAS. Proiectul depus de instituția de învățământ a obținut nota 9 și va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta15 Educație, runda 1 2022.

Obiectivele proiectului sunt: îmbunătățirea situației la învățătură și a promovabilității; creșterea ponderii mediilor și a procentului de promovare a examenului de evaluare națională; prevenirea riscului de abandon școlar prin integrarea în mediul favorabil învățării a elevilor aparținând grupurilor vulnerabile  prin participarea acestora până în 2025 la programe extrașcolare menite să le creasca motivația pentru învățare; consolidarea relației elevi-părinți-școală-comunitate prin implicarea a cel putin 30% dintre părinți din grupul țintă în activități de informare; îmbunătățirea calității procesului educațional prin stagii de formare pentru cadrelele didactice.

Din grupul țintă principal al proiectului fac parte 30 de elevi. Alte grupuri implicate în implementarea proiectului sunt: cadrele didactice, personalul auxiliar, părinții și comunitatea.

Activitățile sunt împărțite conform ghidului solicitantului în mai multe categorii: activități MATE (Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație) – de prevenire și de intervenție – obligatorii; activități de compensare – nu sunt obligatorii; digitalizarea procesului educațional – obligatorii 25 % din valoarea grantului.

Valoarea totală a finanțării este de 687.840 lei, aproximativ 140.000 de euro, sumă bugetată anual până în 2025, grila de grant a fost dată de efectivele de elevi din ciclu gimnazial pe întreaga unitate școlară. Conform atlasului zonelor rurale marginalizate efectuat de Banca Mondială, instituția s-a încadrat la gradul – fără marginalizare.

Grantul va implica cheltuieli pentru servicii – de natură salarială, pentru evenimente și deplasări, de formare a cadrelor didactice, achiziționare echipamente și software, lucrări de amenajare (se va achiziționa un container ce va fi dotat cu echipamente educaționale și programe informatice educaționale care să ajute la interactivitatea procesului instructiv-educativ, deoarece toate spațiile date în folosință de către UAT Pecineaga sunt la capacitate, respectiv 5 clădiri). De asemenea, grantul presupune cheltuieli pentru alte bunuri și servicii, pentru premii, toate în coantumul procentual dat de ghidul aplicantului.

“Până în prezent nu am semnat contractul de finanțare. Sperăm să fie de bun augur acest proiect, mai ales ca ne-am propus sustenabilitatea lui din trei perspective: instituțională, tehnică și financiară, încercându-se o finanțare de ce nu la nivel de comunitate locală după încheierea proiectului. După cum bine se știe Primăria și Consiliul Local Pecineaga susțin echipa de dansuri a localității, unde se dorește cooptarea a celor mai mulți elevi din proiect dar și echipa de fotbal unde pot fi angrenați pe viitor de asemenea elevii. Va avea loc o participare colectivă a diverșilor factori: autoritatea publică locală prin Primărie, Consiliul Local, serviciul de Sănătate și Asistența Socială și Protecția Copilului din cadrul Primăriei, Poliția din localitate, echipa de dansuri Tradiții Dobrogene, diferite ONG-uri, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Biroul de siguranță școlară din cadrul IPJ Constanța, Biserica, cadre didactice, elevi, părinți. Astfel vom avea acvtivități parentale, de prevenire a violenței, activități pentru dezvoltarea stimei de sine și dezvoltarea abilităților socio-emoționale a elevilor cu nevoi speciale efectuate cu sprijinul diferitelor ONG-uri, activități pentru reducerea abandonului de loisir, sportive, bricolaj, teatru-dans, excursii, cercuri tematice, ziua școlii” a precizat pentru publicația noastră directorul instituției de învățământ Loredana Eugenia Dima.

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) – inițiat de Ministerul Educației – face parte din cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată”, cu finanțare PNRR, în valoare de 543 milioane euro – componenta PNRR nerambursabilă.

Școala Gimnazială nr. 1 Pecineaga se află printre cele 1391 de unități de învățământ la nivel național și printre cele 41 la nivel județean care a obținut punctajul necesar și îndeplinește condițiile pentru finanțarea proiectului conform metodologiei.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*