Anunțuri

Primăria Negru Vodă – ANUNȚ privind vânzarea prin licitație publică cu ofertă în plic închis

ANUNȚ

privind vânzarea prin licitație publică cu ofertă în plic închis

U.A.T. Oraș Negru Vodă anunță vânzarea prin licitație publică cu oferte în plic închis, a următoarelor bunuri imobile:

  • Teren intravilan, categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 970 m², înscris în CF nr.105267 Negru Vodă, situat în oraşul Negru Vodă, strada Șoseaua Mangaliei, nr.56A, conform OUG 57/2019 și HCL nr. 56 din 29.05.2023
  • Teren intravilan,categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 769 m², înscris în CF nr. 105272 Negru Vodă, situat în oraşul Negru Vodă, strada Morii, nr. 2E, , conform OUG 57/2019 și HCL nr. 57 din 29.05.202

a) Informații generale privind autoritatea contractantă, precum denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

U.A.T. oraș Negru Vodă adresa sediu: Negru Vodă, strada Şos. Mangaliei, nr. 13, telefon/fax 0241780195/ 0241780948, cod fiscal 6398763, E-mail: primarianegruvoda@yahoo.com, persoană de contact: Cosmin Bujor – Secretar General

b) Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în Caietul de sarcini

  • Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

Persoanele interesate vor putea intra în posesia documentației de atribuire prin formularea unei  solicitări scrise, care va fi depusă la sediul instituției.

  • Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:

Secretar general al instituției, sediul Primăriei orașului Negru Vodă, str. Șoseaua Mangaliei, nr. 13, jud. Constanța;

  • Costul și condițiile de plată pentru obținerea unui exemplar:

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați cu titlu gratuit;

  • Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 1 Septembrie 2023, ora 16:0

c) Informații privind ofertele:

  • Data-limită de depunere a ofertelor: 11 Septembrie 2023, ora 16:00
  • Adresa la care se vor depune ofertele: Primăria orașului Negru Vodă, sediu: str. Șoseaua Mangaliei, nr. 13, oraș Negru Vodă, jud. Constanța
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original, într-un plic sigilat

d) Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

Plicurile se vor deschide în data de 12 Septembrie 2023, ora 10:00, la sediul organizatorului licitaţiei, Oraș Negru Vodă, Șoseaua Mangaliei, nr. 13, în sala de şedinţe a Consiliului Local Negru Vodă, în prezenta comisiei de licitaţie şi a reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor.

e) Denumirea, adresa, numărul de telefon/fax și adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

Judecătoria Mangalia, cu sediul în municipiul Mangalia, str. Mircea cel Bătrân, nr. 4, cod poștal 905500, jud. Constanța, telefon: 0241/755.567 / 0241/755.568, fax: 0241/754.506 (Penal), 0241/755.798 (Civil), E-mail: jud-mangalia-reg@just.ro

f) Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 08.2023

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*