Anunțuri

PRIMĂRIA NEGRU VODĂ – ANUNȚ  PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire județ: Constanța

Denumire UAT: NEGRU VODĂ, Sectoarele cadastrale 1, 3, 5 și 11

OCPI Constanța anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1, 3, 5 și 11 din UAT NEGRU VODĂ, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 47 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.1/2020, cu modificările și completările ulterioare.

UAT NEGRU VODĂ

Data de început a afișării: 05.09.2022

Data de sfârșit a afișării: 04.11.2022

Adresa locului afișării publice: Şos. Mangaliei, nr. 13, oraşul NEGRU VODĂ

Repere pentru identificarea locației: INCINTA PRIMĂRIEI ORAŞULUI NEGRU VODĂ

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.

 

 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*