Anunțuri

PRIMĂRIA NEGRU VODĂ – ANUNȚ ATRIBUIRE privind încheierea contractelor de vânzare-cumpărare, atribuite prin licitație publică cu oferte în plic închis pentru terenuri intravilane

PRIMĂRIA NEGRU VODĂ

ANUNȚ ATRIBUIRE

privind încheierea contractelor de vânzare-cumpărare, atribuite prin licitație publică cu oferte în plic închis, pentru următoarelor bunuri imobile:

  • Teren intravilan, categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 970 m², înscris în CF nr.105267 Negru Vodă, situat în oraşul Negru Vodă, strada Șoseaua Mangaliei, nr.56A, conform OUG 57/2019 și HCL nr. 56 din 29.05.2023
  • Teren intravilan,categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 769 m², înscris în CF nr. 105272 Negru Vodă, situat în oraşul Negru Vodă, strada Morii, nr. 2E, , conform OUG 57/2019 și HCL nr. 57 din 29.05.2023

Informații generale privind autoritatea contractantă, precum denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: U.A.T. oraș Negru Vodă adresa sediu: Negru Vodă, strada Şos. Mangaliei, nr. 13, telefon/fax 0241780195/ 0241780948, cod fiscal 6398763, E-mail: primarianegruvoda@yahoo.com;

Data publicării anunțului de vânzare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a: 11.08.2023;

Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare: cel mai mare preț ofertat: Cel mai mare preț ofertat

Numărul ofertelor primite și al celor declarate valabile: Teren intravilan, categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 970 m², înscris în CF nr.105267 Negru Vodă, situat în oraşul Negru Vodă, strada Șoseaua Mangaliei, nr.56A, conform OUG 57/2019 și HCL nr. 56 din 29.05.2023 – 1 ofertă primită, 1 ofertă declarată- valabilă;

Teren intravilan,categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 769 m², înscris în CF nr. 105272 Negru Vodă, situat în oraşul Negru Vodă, strada Morii, nr. 2E, , conform OUG 57/2019 și HCL nr. 57 din 29.05.2023 – 1 ofertă primită, 1 ofertă declarată- valabilă.

Denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare/ date de identificare contract de vânzare-cumpărare: Corbu Elena – Strada Șoseaua Mangaliei, nr. 56, Negru Vodă, jud. Constanța – Contract de vânzare-cumpărare nr. 764 din 15.11.2023;

Corbu Paraschiva – Strada Morii nr. 2 Negru Vodă, jud. Constanța – Contract de vânzare-cumpărare nr. 765 din 15.11.2023,

Tipul contractului: Contract de vânzare-cumpărare;

Preţul vânzării: Teren intravilan, categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 769 m², înscris în CF nr. 105272 Negru Vodă, situat în oraşul Negru Vodă, strada Morii, nr. 2E, cu o ofertă constând în 47,5 lei/mp, rezultând o valoare totală de 36.527,50 lei , inclusiv TVA ;

Teren intravilan,categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 970 m², înscris în CF nr. 105267 Negru Vodă, situat în oraşul Negru Vodă, strada Șoseaua Mangaliei, nr.56A, cu o ofertă constând în 47,5 lei/mp, rezultând o valoare totală de 46.075,00 lei , inclusiv TVA .

Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, Strada Traian, nr.3, cod poștal 900743, jud. Constanța, telefon: 0241-617183, fax: 0241-617413/ 0241-582563, E-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro;

Data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 14.09.2023;

Data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 21.11.2023.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*