Anunțuri

Anunțuri

Comuna Independența – Anunț public pentru obținerea avizului de mediu – avizarea planului urbanistic general

     ANUNȚ PUBLIC COMUNA INDEPENDENȚA, titular al Planului Urbanistic General al Comunei Independența, amplasat în str Constanței nr.37, localitatea Independența, jud Constanța anunță publicul interesat că s-a depus documentația în vederea obținerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic general. Observațiile publicului se primesc în scris la sediul APM […]

Anunțuri

Comuna Independența-Anunț public pentru obținerea avizului de mediu – avizarea planului urbanistic general

ANUNT PUBLIC COMUNA INDEPENDENȚA ,titular al Planului Urbanistic General al Comunei Independența, amplasat în str Constanței nr.37, localitatea Independența, jud Constanța, anunță publicul interesat că s-a depus documentația în vederea obținerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic general. Observațiile publicului se primesc în scris la sediul APM Constanța, str. […]

Anunțuri

ANUNȚ DE VÂNZARE prin licitație publică deschisă a unui teren intravilan situat în domeniul privat al UAT Horia

ANUNȚ DE VÂNZARE prin licitație publică deschisă a unui teren intravilan situat în domeniul privat al UAT Horia Primăria Comunei Horia, județul Constanta, cu sediul în localitatea Horia, str.Principală nr.31, organizează licitația publică deschisă pentru vânzarea unui teren intravilan din domeniul privat al UAT Horia, situat în localitatea Horia, Str.Principală […]

Anunțuri

Comuna Lipnița – Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „ÎNFIINȚARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ÎN SAT CUIUGIUC, LIPNIȚA, RESPECTIV ÎNFIINȚARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ SAT IZVOARELE, LIPNIȚA”

Comuna Lipnița Anunţ public privind decizia etapei de încadrare COMUNA LIPNIȚA, titular al proiectului: „ÎNFIINȚARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ÎN SAT CUIUGIUC, LIPNIȚA, RESPECTIV ÎNFIINȚARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ SAT IZVOARELE, LIPNIȚA” , amplasat în comuna Lipnița, satele: Cuigiuc, Izvoarele, intravilan, județul Constanța, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de […]

Anunțuri

Comuna Fântânele – Informare solicitare aviz de gospodarire a apelor, pentru realizarea lucrărilor REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, COMUNA FÂNTÂNELE, JUDEȚUL CONSTANȚA

Comuna FÂNTÂNELE INFORMARE În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, COMUNA FÂNTÂNELE cu sediul în Str. Basarabia nr. 85, sat Fântânele, comuna Fântânele, jud. Consțanța, intenționează să solicite de la A.N. ”Apele Române” — Administrația Bazinală de Apă „Dobrogea—Litoral”, aviz de gospodarire a apelor, […]

Anunțuri

Comuna OSTROV anunţă demararea proiectului CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA OSTRVOV, JUDEȚUL CONSTANȚA

Comuna OSTROV  anunţă demararea proiectului CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA OSTRVOV, JUDEȚUL CONSTANȚA Finanțări nerambursabile prin AFM Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public   Nume beneficiar: UAT COMUNA OSTROV UAT COMUNA OSTROV , în calitate de beneficiar, cu sediul în str. […]

Anunțuri

Comuna Ion Corvin – ANUNȚ solicitare acord de mediu proiect „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 49 ION CORVIN, VIILE TRONSON II – 8,52 KM”

ANUNȚ COMUNA ION CORVIN, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 49 ION CORVIN, VIILE TRONSON II – 8,52 KM” propus a fi amplasat în comuna Ion Corvin, sat Ion Corvin, DC 49, Km 1+950 – Km 10+470 intravilan […]

Anunțuri

COMUNA HORIA – ANUNȚ Concurs posturi publice

COMUNA HORIA ANUNȚ Concurs posturi publice Primăria comunei Horia, județul Constanța organizează concurs de recrutare pentru următoarele posturi publice  la data de 13.06.2023, ora 10:00. Inspector clasa I, grad debutant, Compartiment Arhitect șef, Achiziții publice, Urbanism, Amenajarea teritoriului, Resurse umane. Condiții de participare: studii universitare de licență absolvite cu diploma […]

Anunțuri

Comuna Lipnița – Informare Proiect „ÎNFIINȚARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ÎN SAT CUIUGIUC, COMUNA LIPNIȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA, RESPECTIV INFIINȚARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ÎN SAT IZVOARELE, COMUNA LIPNIȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA”

Comuna LIPNIȚA INFORMARE În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, UAT COMUNA LIPNIȚA, cu sediul social în Localitatea Lipnița, Strada Morii, nr. 350, Județul Constanța, Cod Unic de Înregistrare: 4896001, cod IBAN: RO61 TREZ  24A5 1101 0320 109X, deschis la Trezoreria Constanta, telefon/fax: 0241.856.545, […]

Anunțuri

Comuna Lipnița – Informare Proiect „ÎNFIINȚARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ÎN SAT CUIUGIUC, COMUNA LIPNIȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA, RESPECTIV INFIINȚARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ÎN SAT IZVOARELE, COMUNA LIPNIȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA”.

Comuna LIPNIȚA INFORMARE În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, UAT COMUNA LIPNIȚA, cu sediul social în Localitatea Lipnița, Strada Morii, nr. 350, Județul Constanța, Cod Unic de Înregistrare: 4896001, cod IBAN: RO61 TREZ  24A5 1101 0320 109X, deschis la Trezoreria Constanta, telefon/fax: 0241.856.545, […]