Anunțuri

Grupul de Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea Sud – Vest lansează Apelul de selecție proiecte pe anul 2022 Masura M10 – DI6A „ SPRIJIN PENTRU ÎNFIINŢAREA DE  ACTIVITĂŢI NON-AGRICOLE IN TERITORIUL GAL DOBROGEA SUD-VEST” Sesiunea Nr.1  

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA SUD – VEST

 PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

                                              2014 – 2020                                     

 finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

Grupul de Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea Sud – Vest lansează Apelul de selecție proiecte pe anul 2022

Masura M10 – DI6A „ SPRIJIN PENTRU ÎNFIINŢAREA DE  ACTIVITĂŢI NON-AGRICOLE IN TERITORIUL GAL DOBROGEA SUD-VEST” Sesiunea Nr.1

 

 1. Data publicării: 15.11.2022
 2. Măsura lansată prin apelul de selecție – M10 – DI6A „ SPRIJIN PENTRU ÎNFIINŢAREA DE ACTIVITĂŢI NON-AGRICOLE IN TERITORIUL GAL DOBROGEA SUD-VEST” Sesiunea Nr.1
 3. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin M10 – DI6A „ SPRIJIN PENTRU ÎNFIINŢAREA DE ACTIVITĂŢI NON-AGRICOLE IN TERITORIUL GAL DOBROGEA SUD-VEST” Sesiunea Nr.1 sunt:
 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
 • Cooperativă agricolă de gradul 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri).

            Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:

 • Micro-întreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.
 • Întreprindere mică între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.
 1. Fondurile disponibile(FONDURI EURI) prin Măsura M10–DI6A             148.504,83 euro
 2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pe proiect:                49.501,61 euro
 3. Data limită de primire a proiectelor                                                                          23.12.2022*

* In cazul in care proiectele depuse depasesc 110% din valoarea totala alocata in cadrul prezentului apel de selectie, sesiunea se va inchide inainte de data limita de depunere, dar nu mai devreme de 5 zile de la data lansarii.      

TERMENULUI DE FINALIZARE A PROIECTELOR (INCLUSIV EFECTUAREA ULTIMEI PLĂȚI) ESTE 31.12.2025

 1. Locul depunerii proiectelor: Sediul Asociatiei Grup de Actiune Locala Dobrogea Sud – Vest – Localitatea  Adamclisi, Str. Traian nr.39, Comuna Adamclisi, Judetul Constanta în intervalul 09:00 – 15:00 de luni pana vineri. Se vor depune 1 exemplar original, 1 exemplar copie, 1 exemplar pe suport CD (conform cu originalul);
 1. Informații detaliate privind accesarea si derularea Măsurii 10 – DI6A sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului disponibil pe site-ul: galdobrogeasv.ro
 2. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

            GAL Dobrogea Sud- Vest

Adresa: Localitatea Adamclisi, Str. Traian nr.39,

Comuna Adamclisi, Judetul Constanta

Orar funcționare: Luni- Vineri, orele: 08:00- 16:00

Tel: 0762/278.684

Site: www.galdobrogeasv.ro

E-mail: dobrogeasudvest@yahoo.ro

 1. Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea Sud – Vest vă pune la dispoziție, la sediul acesteia, variante pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de către GAL. 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*