Anunțuri

COMUNA PANTELIMON – ANUNȚ  PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

ANUNȚ  PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

 Denumire județ: Constanța

Denumire UAT: PANTELIMON,  Sectoare cadastrale : 1 si 11

OCPI Constanța anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1 si 11 din UAT PANTELIMON pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 47 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.1/2020, cu modificările și completările ulterioare.

UAT PANTELIMON

 Data de început a afișării: 27.05.2024

Data de sfârșit a afișării:   26.07.2024

Adresa locului afișării publice: STR. PRINCIPALĂ, nr. 214, COMUNA PANTELIMON

Repere pentru identificarea locației: INCINTA PRIMĂRIEI COMUNEI PANTELIMON

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.

 

 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*