Anunțuri

Comuna Gârliciu – Anunț organizarea concursului de recrutare pentru: Funcția publică de execuție vacantă: Inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Financiar – Contabil

A  N  U  N  Ț

Primăria Comunei Gârliciu, Județul Constanța

 

Având în vedere prevederile Art. IV alin. (2) lit. a) din OUG 34/2023  privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și ale art. 618 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță organizarea concursului de recrutare pentru:

Funcția publică de execuție vacantă: Inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Financiar – Contabil.

  1. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
  2. Proba scrisă va avea loc în data de 13.12.2023, ora 10.50 la sediul Primăriei Comunei Gârliciu, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 33,  iar interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, urmând a fi stabilit de către Comisia de concurs în condițiile legii și va avea loc la sediul Primăriei Comunei Gârliciu , Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 33, Comuna Gârliciu, Județul Constanța.
  3. Condiții specifice de participare la concurs:
  • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
  • Domeniu de studiu: Științe economice (Domeniu fundamental).
  • Vechime minimă în specialitatea studiilor: 1 ani.
  • Cunoștințe de operare calculator – nivel de bază – dovedite prin documente care să ateste deținerea competențelor (certificat/diplomă) emise în condițiile legii.
  1. Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv din data de 10.11.2023 (data publicării anunțului) până la 29.11.2023.
  2. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Gârliciu,str. 1 Decembrie 1918, Nr. 33, Tel./: 0241 873713.

Persoană de contact: BRAȘOVANU Anișoara , inspector aistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei  Gârliciu.

 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*