Administrație locală

ORDINE DE ZI a sedintei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 15 decembrie 2017, ora 1600

PROIECTE DE HOTǍRsRI privind:
1. Aprobarea contului de executie al bugetului local si al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii pe trimestrul III al anului 2017
2. Constituirea la nivelul municipiului Medgidia a Comisiei locale de ordine publica
3. Stabilirea modului de ȋntocmire a registrului agricol la nivelul UAT Medgidia
4. Aprobarea repartizarii unor unitati locative situate in bloc ANL
5. Trecerea unor imobile din domeniul public al UAT Medgidia si administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia in domeniul public al Judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta
6. Aprobarea incetarii Conventiei autentificate sub nr.3616/13.12.2013
7. Aprobarea repartizarii profitului realizat de S.C.Apollo Ecoterm SRL Medgidia in anii 2010, 2011 si 2014, conform prevederilor art.1 alin.(1) din O.G. nr.64/2001 si a Raportului de inspectie economico financiara nr.401/05.09.2017 incheiat de M.F.P.- A.N.A.F.-D.G.R.F.P.Galati-Serviciul de inspectie economico-financiara Galati
8. Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiilor propuse in municipiul Medgidia si a alocarii din bugetul local a cofinantarii aferenta „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A.Constanta in perioada 2014-2020”

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*