Social

Social

In atentia administratorilor / presedintilor asociatiilor de proprietari/chiriasi

Reprezentantii SC Edilmed si asociatiilor de proprietari/chiriasi, stabilesc impreuna consumul general de energie termica si incheie un proces verbal, lunar, pana la data de 3 a lunii. Pe baza datelor cuprinse in procesul-verbal constatator, asociatia de proprietari/chiriasi defalca consumul general pe consumatori individuali.Pana la data de 5 a fiecarei luni, […]