Administrație locală, Educație

Proiect pentru creșterea calității actului educațional în comuna Dobromir

Autoritățile locale au depus, în luna aprilie, o cerere de finanțare, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C 15 – Educație, pentru proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversivtar din comuna Dobromir, județul Constanța”.

„Proiectul vizează combaterea accesului limitat la educație, creșterea atractivității actului educațional prin acțiuni educative cât mai complexe și performante, care să utilizeze instrumente inovative pentru a motiva cât mai mult elevii să obțină rezultate deosebite. Totodată, urmărim să atragem resurse materiale care să permită desfășurarea în bune condiții a procesului instructiv-educativ”, a precizat viceprimarul cu atribuții de primar Ismail Sebai.

Investiția are ca scop modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic „Radu Prișcu” Dobromir, Școlii gimnaziale nr.1 Văleni, Școlii primare nr.2 Dobromir Deal, Școlii primare nr. 3 Lespezi și a grădinițelor cu program normal din localitățile Dobromir Deal, Dobromir Vale, Lespezi și Văleni. Astfel vor fi dotate 24 săli de clasă, 11 săli de grupă grădiniță, 1 laborator informatică, 1 laboroator fizică biologie, 1 cabinet asistență psiho-pedagogică, 1 atelier de practică și o sală de sport.

Proiectul are o valoare de 710.148,86 lei fără TVA.

Beneficiari direcți ai investiției sunt cei 923 preșcolari și elevi care frecventează instituțiile de învățământ de pe raza comunei.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*