Comunicate de presă

Comunicat de presă comuna Saligny – Începere proiect „Sistem pentru supraveghere video stradal in comuna Saligny, județul Constanța”

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

– Comunicat începere proiect-

 

Primăria  Comunei SALIGNY anunță semnarea contractului de finanțare nr. 1334 din data de 05.01.2023 pentru proiectul „Sistem pentru supraveghere video stradal in comuna Saligny, județul Constanța” cod proiect C10-I1.2-1046.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni. Data începerii și finalizării proiectului 05.01.2023-05.01.2025.

Obiectivele generale ale proiectului îl constituie:

  1. Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România, prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean.
  2. Asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale

Obiectivul specific al proiectului îl constituie creșterea accesului la soluții de mobilitate durabile și sigure în zonele urbane și rurale la nivelul Comunei Saligny.

Investiția constă în alte infrastructuri TIC pentru a crește securitatea rutieră și pietonală, a reduce timpul de mobilitate și a congestionării traficului. timpul de călătorie și congestionarea traficului.

Investiția are la bază în mod egal alinierea obligatorie la Planul de mobilitate urbană durabilă dar și „Strategia de dezvoltare locală și spațială a Comunei Saligny 2021-2026” aprobată prin HCL Saligny, nr. 71/29.07.2021, astfel asigurând acoperirea cu servicii de mobilitate în zona în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007

Proiectul este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și finanțat  din Fonduri Europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 Fondul Local, Investitia  I.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local, Titlul apel: PNRR/2022/C10/I.2, I.1.3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – Puncte de reîncărcare vehicule electrice, Titlul apel: PNRR/2022/C10/I.3,RUNDA 1.

Valoarea totală a proiectului este de 2.179.958,56 lei, din care valoarea maxima a finanțării nerambursabile este de 2.179.958,56 lei, valoare eligibila din PNRR 1.831.897,95 lei, valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile din PNRR 348.060,61 lei din care valoarea ajutorului de stat/minimis(cu TVA) 292.900,65 lei.

Persoană de contact: Lenuța Simion – Coordonator de proiect

e-mail: comunasaligny@primariasaligny.ro

Telefon: 0371111743

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*