ANUNT - COMUNA VULTURU

Octombrie 2018, Lăcrămioara Chiriță

Anunturi

In atentia cetatenilor comunei Vulturu care doresc sa isi reglementeze din punct de vedere juridic dreptul de proprietate cu privire la imobilele terenuri aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora pe care le detin in folosinta
Va informam ca in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 679 din 6 august 2018, a fost publicata Legea nr. 231/2018, pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
Actul normativ are un termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare, respectiv in perioada 09.08.2018-06.12.2018, in care persoanele fizice si juridice pot formula cereri in vederea constituirii si/sau reconstituirii dreptului de proprietate privind suprafetele de terenuri aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora care sunt evidentiate ca atare in actele de proprietate, in cartea funciara, in registrul agricol sau in alte documente funciare, la data intrarii in cooperativa agricola de productie sau in lipsa acestora prin orice mijloace de proba, inclusiv declaratii autentice de martori.
In cazul terenurilor aferente locuintei, care nu au fost cooperativizate, detinatorii sau mostenitorii acestora pot solicita comisiei judetene emiterea titlului de proprietate in conditiile Legii nr. 231/2018 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel:
a) daca solicitantii figureaza in registrele agricole sau registrele cadastrale si in evidentele fiscale;
b) daca terenul este in proprietatea statului roman si persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai constructiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi;
c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de catre alte persoane.
De asemenea, terenurile situate in intravilanul localitatilor, aferente constructiilor edificate de catre fostele cooperative de productie, fostele asociatii economice intercooperatiste si fostele cooperative de consum, se inscriu in proprietatea actualilor detinatori, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) sunt detinatori de constructii de la data dobandirii si pana la data solicitarii inscrierii dreptului de proprietate;
b) fac dovada ca imobilul este inregistrat in registrul agricol si a platii impozitelor si taxelor in conformitate cu prevederile legale;
c) pentru terenul aferent constructiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;
d) terenurile nu sunt in proprietatea publica sau privata a unitatii administrativ-teritoriale.
In acest sens cererile vor fi depuse la Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Vulturu, cu sediul in comuna Vulturu, str. Eroilor, nr. 45, judetul Constanta.
Pentru relatii suplimentare va rugam sa va adresati la sediul Primariei comunei Vulturu, biroul Registru Agricol, telefon 0241/859801.
Mentionam faptul ca cererile de reconstituire a dreptului de proprietate formulate in temeiul art. 23, 24 si 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in curs de solutionare prin proceduri administrative ori judiciare, nu se supun prevederilor Legii nr. 231/2018.

Articole din editia din data de Octombrie 2018

 • Primaria Ovidiu a lansat proiectul "Managementul integrat al riscului si reactii eficiente ale autoritatilor pentru siguranta civila

  Anunturi
 • Elevii si profesorii din Pecineaga au sarbatorit Ziua Educatiei

  Anunturi
 • Cimitirele din comuna Baraganu au fost igienizate

  Anunturi
 • Retea de canalizare pentru locuitorii din Gradina

  Anunturi
 • Proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii comunei Cobadin

  Anunturi
 • Articole din aceeasi categorie

 • ANUNŢ COMUNA FÂNTÂNELE - ANGAJARE ȘEF SERVICIU ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE AL COMUNEI FÂNTÂNELE, JUDEȚUL CONSTANȚA”

  Anunturi
 • ANUNȚ DE INTERES PUBLIC MUNICIPIUL MEDGIDIA

  Anunturi
 • ANUNȚ COMUNA CASTELU - ANGAJARE ASISTENT COMUNITAR

  Anunturi
 • ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ COMUNA PEȘTERA

  Anunturi
 • COMUNA FÂNTÂNELE Anunț public privind decizia etapei de încadrare

  Anunturi
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771