Anunțuri

Primăria Negru Vodă – ANUNȚ ATRIBUIRE privind încheierea contractelor de concesiune, atribuite prin licitație publică cu oferte în plic închis, pentru bunuri imobile

ANUNȚ ATRIBUIRE

privind încheierea contractelor de concesiune, atribuite prin licitație publică cu oferte în plic închis, pentru următoarelor bunuri imobile:

 

  1. lot nr.13, în suprafață de 1900 mp, identificat cu nr. cadastral 102746, situat în Al.Platformei, nr.1, oraș Negru Vodă, jud. Constanța.
  2. lot nr.3, în suprafață de 4130 mp, identificat cu nr. cadastral 101408, situat în Șos. Constanței, nr. 6, oraș Negru Vodă, jud. Constanța.
  3. lot nr. 4, în suprafață de 5577 mp, identificat cu nr. cadastral 101409, situat în Șos. Constanței, nr. 6, oraș Negru Vodă, jud. Constanța.

 

a) Informații generale privind autoritatea contractantă, precum denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

U.A.T. oraș Negru Vodă adresa sediu: Negru Vodă, strada Şos. Mangaliei, nr. 13, telefon/fax 0241780195/ 0241780948, cod fiscal 6398763, E-mail: primarianegruvoda@yahoo.com;

b) Data publicării anunțului de concesionare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a: 04.03.2024;

c) Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare: cel mai mare nivel al redevenței;

d) Numărul ofertelor primite și al celor declarate valabile:

Lot nr.13, în suprafață de 1900 mp, identificat cu nr. cadastral 102746, situat în Al.Platformei, nr.1, oraș Negru Vodă, jud. Constanța – 2 oferte primite, 2 oferte declarate valabile;

Lot nr.3, în suprafață de 4130 mp, identificat cu nr. cadastral 101408, situat în Șos. Constanței, nr. 6, oraș Negru Vodă, jud. Constanța – 2 oferte primite, 2 oferte declarate valabile;

Lot nr. 4, în suprafață de 5577 mp, identificat cu nr. cadastral 101409, situat în Șos. Constanței, nr. 6, oraș Negru Vodă, jud. Constanța – 2 oferte primite, 2 oferte declarate valabile;

e) Denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare/ date de identificare contract de concesiune:

S.C. GOLD CEREAL DIMAR S.R.L., cu sediul în sat Chirnogeni, Comuna Chirnogeni, str. Complexului, nr. 15, Construcța C1 județul Constanța, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J13/1109/16.06.2010, având CUI 27072025 – Contract de concesiune nr. 3789 din 19.04.2024;

S.C. GOLD CEREAL DIMAR S.R.L., cu sediul în sat Chirnogeni, Comuna Chirnogeni, str. Complexului, nr. 15, Construcța C1 județul Constanța, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J13/1109/16.06.2010, având CUI 27072025 – Contract de concesiune nr. 3788 din 19.04.2024;

S.C. TERRA RADICI S.R.L.,  adresă sediu: Constanța, str. Nicolae Iorga, nr. 10, Camera 1, etaj 1,  jud. Constanta, telefon 0722 177 038, număr de înregistrare Registrul Comerţului J13/1805/1997, cod fiscal RO 9683543 – Contract de concesiune nr. 3790 din 19.04.2024;

f) Tipul contractului: Contract de concesiune;

g) Valoarea redevenței;

Lot nr.13, în suprafață de 1900 mp, identificat cu nr. cadastral 102746, situat în Al.Platformei, nr.1, oraș Negru Vodă, jud. Constanța – Redevența pentru teren este în valoare de 40 de lei/lună fără T.V.A. ;

Lot nr. 3, în suprafață de 4130 mp, identificat cu nr. cadastral 101408, situat în Șos. Constanței, nr. 6, oraș Negru Vodă, jud. Constanța – Redevența pentru teren este în valoare de 275 de lei/lună fără T.V.A.;

Lot nr. 4, în suprafață de 5577 mp, identificat cu nr. cadastral 101409, situat în Șos. Constanței, nr. 6, oraș Negru Vodă, jud. Constanța – Redevența pentru teren este în valoare de 370 de lei/lună fără T.V.A.;

h) Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

Tribunalul Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, Strada Traian, nr.3, cod poștal 900743, jud. Constanța, telefon: 0241-617183, fax: 0241-617413/ 0241-582563, E-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro;

i) Data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 04.03.2024;

j) Data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 24.04.2024

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*