Administrație locală

Ședința Consiliului Local Târgușor pe luna aprilie

Consilierii locali din comuna Târgușor s-au reunit în ședință ordinară, pe data de 27 aprilie, pentru a dezbate și aproba proiectele de hotărâre inițiate de primarul Mădălina Negru.

În urma întâlnirii aleșilor locali au fost adoptate opt hotărâri:

  • Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Alimentare cu Apă, aflat în subordinea Consiliului Local al comunei Târgușor, județul Constanţa.
  • Hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli rectificat și a listei de investiții rectificate, ale Consiliului Local al comunei Târgușor, județul Constanța, pe anul 2023.
  • Hotărâre privind actualizarea indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică și stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Târgușor, județul Constanța.
  • Hotărâre privind aprobarea Contului de încheiere a exercițiului bugetar, al Unității Administrativ Teritoriale Comuna Târgușor, județul Constanța, pe trimestru I al anului 2023.
  • Hotărâre privind stabilirea tarifului de facturare a activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate din deșeurile municipale în stații de sortare, conform contractului de delegare nr. 163/11.01. 2023 și modificarea tarifelor pentru activitățile de colectare separată, transport separat și tratare a deșeurilor similare generate de către agenții economici și/sau instituțiile publice care își desfășoară activitatea în aria teritorială a comunei Târgușor, în baza contractelor de delegare a gestiunii serviciilor, nr. 164/11. 01. 2023 și nr. 163/11. 01. 2023.
  • Hotărâre pentru aprobarea modificării și actualizării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 16/46300/05. 11. 2009 din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă -Canal Constanța”.
  • Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local, în cadrul Consiliului local al comunei Târguşor, judeţul Constanţa, al domnului Alexandru STOICA și declararea ca vacant a locului de consilier local.
  • Hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2024.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*