Administrație locală

Raportul de activitate al primarului Reșit Taner în perioada septembrie 2020-septembrie 2021

Conform Codului Administrativ, primarul unei localității are obligația să prezinte anual starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale. Luna aceasta, primarul comunei Tuzla, Reșit Taner a făcut public raportul de activitate din perioada septembrie 2020-septembrie 2021.
“Consider că prezentarea raportului nu este doar o datorie legală, prin acest document am posibilitatea să le fac cunoscute locuitorilor, principalele activități de interes public, datele concrete despre activitatea desfășurată de executivul primăriei dar și modul cum au fost rezolvate problemele comunității”, a precizat primarul Reșit Taner.
În cadrul compartimetului Registrul agricol au fost întocmite 1561 adeverințe; 853 declarații; 132 contracte de arendă; 15 acte adiționale la contractele de arendă; 34 adrese/corespondență; 43 situații lunare: efectiv animale, producții zootehnice, carnete producător, Legea 10/2001. Totodată au fost completate 8 volume de registre Agricole.
Angajații Serviciului impozite și taxe au eliberat 1280 certificate fiscale pentru persoane fizice și juridice; 97 certificate de oportunitate. Aceștia au operat în system 4072 declarații de impunere și au emis 102 certificate handicap/scutiri/acord de plată persoane fizice. În această perioada au fost întocmite 440 de adrese, 76 somații și titluri executorii persoane juridice; 534 somații și titluri executorii persoane fizice; 34 acorduri de plată persoane fizice; 40 transferuri auto.
Asistenții sociali din cadrul instituției au realizat 131 anchete sociale și au întocmit 64 dosare alocații; 46 dosare concediu pentru creșterea copilului și stimulent de inserție; 4 dosare asistenți personali conform Legii 448/2005; 18 dosare acordare indemnizații handicap; 12 dosare încetare a indemnizațiilor de handicap. De asemenea au fost efectuate vizite semestriale la cei 10 asistenți personali, au ridicat de la Instituția Prefectului Constanța și au distribuit pe teren 80 de carduri cu mese calde; au emis 6 carduri de parcare pentru persoanele cu handicap; au distribuit către beneficiari ajutoare UE – pachete alimente, produse de igienă.
Funcționarii publici din cadrul compartimentului Stare Civilă au eliberat 12 acte de naștere, 44 acte de căsătorie, 78 acte de deces. La cererea instanțelor de judecată, poliției, birourilor notariale publice și ale altor instituții abilitate ofițerul de stare civilă a întocmit și înaintat un număr de 157 extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă. La cererea altor primării și a persoanelor fizice s-au întocmit și eliberat un număr de 72 duplicate de certificate de stare civilă. Au fost înaintate structurii de evidență a persoanelor în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă următoarele: 12 comunicări de naștere, 78 acte de identitate ale persoanelor decedate, precum și 4 certificate anulate în urma completării eronate. S-au întocmit un număr de 134 buletine statistice de naștere, căsătorie, deces. S-au atribuit un număr de 11 CNP-uri pe baza listelor de coduri precalculate. Au fost preluate și soluționate un număr de 11 dosare de transcriere de acte de stare civilă produse în străinătate, un dosar de adopție, un dosar înregistrare tardivă a nașterii persoanei majore și 8 dosare de rectificări de acte de stare civilă.
Angajații din cadrul compartimentului Urbanism au emis 73 autorizații de construire; 192 certificate de urbanism; 41 procese verbale de recepție; 42 certificate de atestare a edificării construcției. 
În perioada amintită agenții Poliției Locale au legitimate 2510 persoane, au atenționat verbal 490 de persoane, 55 de grupuri au fost identificate și dispersate, au aplanat 349 stări conflictuale, au verificat 276 sesizări directe de la cetățeni și verificate, 302 persoane au fost conduse la sediul Poliției Locale și la Postul de Poliție Tuzla, 28 de minori surprinși în baruri după ora 22:00 au fost predați părinților, au fost aplicate 70 de măsuri de atenționare și informare a familiei privind minorii. Printre activitățile polițiștilor locali se numără verificarea și supravegherea zilnică a  paznicilor, a diverselor obiective, a parcurilor și a grădinițelor. Totodată aceștia au vizionat zilnic cele 160 camere de supraveghere a activităților, persoanelor sau a autoturismelor suspecte; și au asigurat măsurile de ordine și siguranță cu ocazia anumitor activități în cadrul Centrului Cultural.
Angajații compartimentului Gospodărie comunală au toaletat arbuști, au efectuat actiuni de salubrizare parcuri și spații verzi; lucrări de întreținere și reparații la instituțiile de învățământ de pe raza comunei. Aceștia au fertilizat, tuns și întreținut gazon stadion, au curățat masa vegetală de la cimitirele ortodox și musulman, au decolmatat rigole, au efectuat acțiuni de salubrizare plaja Tuzla și în zona Balta Tuzla. De asemenea pe perioada sezonului rece au fost effectuate lucrări de deszăpezire și împrăștiere material antiderapant.
Unul dintre proiectele importante realizate de adminsitrația locală vizează  – Închidere depozit neconform de deșeuri. 
》Etapa I – micșorarea bazei depozitului și lucrări de terasamente – realizat 100%; 
》Etapa II – retaluzarea depozitului – realizat 100%; 
》Etapa III – realizarea stratului suport (susținere) – realizat 100%; 
》Etapa IV – realizarea stratului de drenare a gazului de depozit – realizat 100%; 
》Etapa V – realizarea stratului de impermeabilizare – realizat 100%; 
》Etapa VI – stratul de drenare a apelor pluviale – realizat 100%; 
》Etapa VII – stratul de pământ și sol vegetal – realizat 100%; 
》Etapa VIII – sistemul de colectare a gazului de depozit – realizat 100%; 
》Etapa IX – sistemul de colectare a levigatului – realizat 100%; 
》Etapa X – monitorizarea calității apei – realizat 100%; 
》Etapa XI – realizarea sistemului de colectare a apelor pluviale – realizat 100%; 
》Etapa XII – se așteaptă emiterea avizului tehnic de racord electric de la furnizorul de electricitate pentru ca în conformitate cu specificațiile tehnice din cuprinsul avizului de racord să se realizeze lucrarea de branșare și alimentare cu curent electric a echipamentelor tehnologice.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*