Proiecte importante pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Cumpăna

Septembrie 2021, Lăcrămioara Chiriță

Administratie locala

Consiliul Local al comunei Cumpăna a fost convocat într-o ședință ordinară în data de 29 septembrie, de la ora 13. Întâlnirea aleșilor locali a avut loc la Centrul Multifuncțional de Asistență Socio – Medicală.
Pe ordinea de zi s-au aflat nouă proiecte de hotărâre. Acestea sunt:
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului individual al Clubului Sportiv Victoria Cumpăna pe anul 2021
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și a personalului auxiliar care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de învățământ din comuna Cumpăna.
4.Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea inventarului domeniului privat al comunei Cumpăna
5.Proiect de hotărâre privind scoaterea la casare a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe de la Primăria Cumpăna și unitățile aflate în administrarea Consiliului Local Cumpăna
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării în avans, în totalitate a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data achitării integrale , aferente prețului de vânzare a locuinței de tip ANL, situată în comuna Cumpăna, strada Vasile Pârvan nr. 1, Bl. ANL 3, Ap. 14, Etaj 3.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării HCL NR 100/25.08.2021 privind trecerea din domeniul privat al comunei Cumpăna în domeniul public al comunei Cumpăna al imobilului cu nr cadastral 11349
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  Anexei la HCL nr. 35/28.10.2015 privind aprobarea Strategiei de tarifare/mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional SC RAJA SA pentru perioada 2021 – 2029.
9.Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică deschisă asupra imobilului – teren în suprafață de 770 de mp, proprietate privată a comunei, situat în comuna Cumpăna, strada Monumentului, nr. 54 J, lot 2, având numărul cadastral 113241, înscris în cartea funciară nr. 113241 UAT Cumpăna.

Articole din editia din data de Septembrie 2021

 • Școală nouă pentru elevii din Albești

  Administratie locala
 • Campania „Comune Curate” ajunge în comuna Mihai Viteazu

  Administratie locala
 • Recepție finală la lucrările de construire a Dispensarului medical din Cheia

  Administratie locala
 • Organigrama Primăriei Dumbrăveni a fost aprobată de consilierii locali

  Administratie locala
 • Consilierii locali din Cogealac reuniți în ședință ordinară

  Administratie locala
 • Articole din aceeasi categorie

 • Ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local Municipal Medgidia

  Administratie locala
 • Primarul, Nicolae Anghel a intrat în greva foamei pentru 48 de ore

  Administratie locala
 • Primarul Nicolae Anghel intră în greva foamei

  Administratie locala
 • Școală nouă pentru elevii din Albești

  Administratie locala
 • Campania „Comune Curate” ajunge în comuna Mihai Viteazu

  Administratie locala
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771