APEL DE SELECȚIE PROIECTE În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 -„Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” -Măsura lansată: M4/6B „Creșterea gradului de atractivitate și siguranță în teritoriul GAL Histria-Razim-Hamangia”

Septembrie 2021, Bogdan Chirita

Anunturi

APEL DE SELECȚIE PROIECTE
În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 
Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 -„Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”
Nr. de referință al sesiunii: 1/ 2021 – M4/6B
1. Data lansării apelului de selecție : 08.10.2021
2. Măsura lansată: M4/6B „Creșterea gradului de atractivitate și siguranță în teritoriul GAL Histria-Razim-Hamangia” Asociația G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia, în calitate de beneficiar al proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala GAL „Histria-Razim-Hamangia”, finanțat prin FEADR în cadrul PNDR 2014 – 2020, anunță lansarea apelului de selecție pentru Măsura M4/6B „Creșterea gradului de atractivitate și siguranță în teritoriul GAL Histria-Razim-Hamangia”. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin M4/6B sunt:
-Administrațiile publice local, asociațiile acestora, parteneriatele formate din administrații publice locale și O.N.G-uri sau parteneriate cu întreprinderi private;-Societatea civilă: asociații, O.N.G.-uri din teritoriu;-Întreprinderi private care au în proprietate imobile cu valoare de patrimoniu 
3. Fondurile disponibile pentru măsură
Alocare totală pe sesiune: 49.811,55 euro  
        4.    Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect
-minim 5.000 euro;-maxim  49.811,55 euro. Valoarea maximă eligibilă : 49.811,55 euro 
Intensitatea sprijinului: investiții - Intensitatea sprijinului va fi de 100%
5. Data limită de depunere a proiectelor: 08.11.2021
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 
Proiectele vor fi depuse la sediul funcțional al Asociației G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia” din loc. Corbu, strada Principală, nr. 60, județul Constanța, de luni până vineri în intervalul orar 9.00 – 12.00. 
6. Precizări
Cererea de finanțare editabilă utilizată poate fi consultată și descărcată prin accesarea următorului link www.gald-histria.ro/ghidul-măsurii V 03 și anexele-M4.6B
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, trebuie sa fie în conformitate cu cerințele Fișei măsurii M4/6B din SDL și cu Ghidul solicitantului, în vigoare la data lansării, disponibile în format electronic pe site-ul GAL, la secțiunea dedicată  www.gald-histria.ro/ghidul-măsurii-V 03 și anexele-M4/6B 
7. Datele de contact ale GAL, unde solicitanții pot obține informații detaliate:
Sediu funcțional: Asociația GAL „Histria-Razim-Hamangia”, loc. Corbu, str. Principală, nr.60, jud. Constanța, 
Tel 0735 004 002.  
e-mail: gal_hrh16@yahoo.com
web site : www.gal-histria.ro

Articole din editia din data de Septembrie 2021

 • Școală nouă pentru elevii din Albești

  Anunturi
 • Campania „Comune Curate” ajunge în comuna Mihai Viteazu

  Anunturi
 • Recepție finală la lucrările de construire a Dispensarului medical din Cheia

  Anunturi
 • Organigrama Primăriei Dumbrăveni a fost aprobată de consilierii locali

  Anunturi
 • Consilierii locali din Cogealac reuniți în ședință ordinară

  Anunturi
 • Articole din aceeasi categorie

 • MUNICIPIUL MEDGIDIA - ANUNȚ CAMPANIE DE ACORDARE A AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

  Anunturi
 • ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ COMUNA PEȘTERA

  Anunturi
 • ANUNȚ COMUNA SILIȘTEA

  Anunturi
 • ANUNȚ COMUNA PEȘTERA

  Anunturi
 • APEL DE SELECȚIE PROIECTE În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 -„Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” -Măsura lansată: M1/2B,6A „Creșterea capacității de orientare spre piață a exploatațiilor și întreprinderilor din teritoriul G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia” componenta 6A.

  Anunturi
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771