APEL DE SELECȚIE PROIECTE in cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”

Mai 2021, Bogdan Chirita

Anunturi

APEL  DE  SELECȚIE  PROIECTE
În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”
Nr. de referință al sesiunii: 2/ 2021 – M1/2B,6A-componenta 6A
1.Data lansării apelului de selecție : 20.05.2021
2.Măsura lansată: M1/2B,6A „Creșterea capacității de orientare spre piață a exploatațiilor și întreprinderilor din teritoriul G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia” componenta 6A.
Asociația G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia, în calitate de beneficiar al proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala GAL „Histria-Razim-Hamangia”, finanțat prin FEADR în cadrul PNDR 2014 – 2020, anunță lansarea apelului de selecție pentru Măsura M1/2B,6A „Creșterea capacității de orientare spre piață a exploatațiilor și întreprinderilor din teritoriul G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia”.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin M1/2B,6A componenta 6A sunt: Microîntreprinderi și întreprinderi mici nou înființate.
3.Fondurile disponibile pentru măsură
Alocare totală pe sesiune: 50.000 euro, 
-pentru componenta 6A : 50.000 euro
 4.Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect
-50.000 euro pentru activitățile de producție, servicii medicale sau agroturism și servicii, altele decât  serviciile medicale.
Valoarea maximă eligibilă :
-50.000 euro pentru activitățile de producție, servicii medicale sau agroturism și servicii, altele decât  serviciile medicale.
Intensitatea sprijinului: sprijin forfetar:
- prima tranșă 70%;
-tranșa a doua 30%.
5.Data limită de depunere a proiectelor: 04.06.2021
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 
Proiectele vor fi depuse la sediul funcțional al Asociației G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia” din loc. Corbu, strada Principală, nr. 60, județul Constanța, de luni până vineri în intervalul orar 9.00 – 13.00.
Cererea de finanțare editabilă -V02 utilizată poate fi consultată și descărcată prin accesarea următorului link www.gald-histria.ro/ghidul-măsurii-V02 și anexele-M1.2B,6A  componenta 6A, de unde se poate descărca varianta detaliată a Apelului- VD. La sediul GAL puteți găsi varianta detaliată în format letric.

Articole din editia din data de Mai 2021

 • 13 proiecte de hotărâre aprobate în ședința ordinară a lunii mai, în municipiul Medgidia

  Anunturi
 • Bugetul comunei Mereni a fost aprobat

  Anunturi
 • Fonduri guvernamentale pentru finalizarea lucrărilor de asfaltare din Cobadin și Viișoara

  Anunturi
 • Căminul cultural din Vîrtop va fi modernizat

  Anunturi
 • DC 68, drumul ce străbate localitatea Ciobanu, va fi asfaltat

  Anunturi
 • Articole din aceeasi categorie

 • ANUNŢ COMUNA FÂNTÂNELE - ANGAJARE ȘEF SERVICIU ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE AL COMUNEI FÂNTÂNELE, JUDEȚUL CONSTANȚA”

  Anunturi
 • ANUNȚ DE INTERES PUBLIC MUNICIPIUL MEDGIDIA

  Anunturi
 • ANUNȚ COMUNA CASTELU - ANGAJARE ASISTENT COMUNITAR

  Anunturi
 • ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ COMUNA PEȘTERA

  Anunturi
 • COMUNA FÂNTÂNELE Anunț public privind decizia etapei de încadrare

  Anunturi
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771