Înființarea serviciului de iluminat public al comunei Bărăganu

Martie 2021, Lacramioara Chirita

Administratie locala

Pe 23 martie, consilierii locali din Bărăganu s-au reunit în ședință ordinară pentru a dezbate și aproba proiectele de hotărâre inițiate de primarul Magdalena Neague. 
Pe ordinea de zi s-au aflat șapte proiecte de hotărâre ce au fost votate de consilierii locali. 
Înainte de a dezbate și aproba proiectele de hotărâre, domnul Neagu Cristian, al cărui mandat de consilier local supleant a fost validat de către judecătoria Mangalia, a depus jurământul în fața Consiliului local Bărăganu.
Primul proiect de hotărâre aprobat de aleșii locali a vizat modificarea componenței Comisiei numărul 1 – Agricultură, de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, administrarea domeniului public și privat al comunei Bărăganu.
La punctul doi, pe ordinea de zi consilierii locali au aprobat proiectul de hotărâre privind elaborarea Planului Anual de Acțiune și lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2021.
Pentru ca cei 12 crescători de animale din Lanurile și Bărăganu să poată să concesioneze suprafețele de pășune în funcție de numărul de capete de animale, primarul Magdalena Neague a inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la Contractele de închiriere a suprafețelor de pășune din comuna Bărăganu.
De asemenea, în cadrul ședinței a fost aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza comunei Bărăganu, în anul școlar 2020-2021.
Aleșii locali au aprobat și proiectul de hotărâre privind completarea HCL numărul 67/03.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021.
În cadrul ședinței primarul Magdalena Neague a prezentat o serie de rapoarte ce au fost aprobate de consilierii locali (Raportul privind starea economică, socială și de mediu a comunei Bărăganu, Raportul de activitate al Primăriei comunei Bărăganu și Raportul privind situația gestionării bunurilor din domeniul public și privat al comunei Bărăganu pe anul 2020).
La ultimul punct pe ordinea de zi aleșii locali au votat proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public al comunei Bărăganu, județul Constanța, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini și Studiului de oportunitate și a modalității de gestiune a acestuia.
 

Articole din editia din data de Martie 2021

 • Proiect de modernizare a străzilor din Independența ajuns la final

  Administratie locala
 • Investiții pentru copiii din comuna Saraiu

  Administratie locala
 • Modernizare iluminat public în Oltina

  Administratie locala
 • Ședință de Consiliu ordinară la Castelu

  Administratie locala
 • RAJA Constanța, continuă investițiile de reabilitare și modernizare a rețelelor de apă și apă uzată

  Administratie locala
 • Articole din aceeasi categorie

 • Medgidia VERDE - pași repezi către amenajarea parcului IMUM

  Administratie locala
 • Proiect de modernizare a străzilor din Independența ajuns la final

  Administratie locala
 • Investiții pentru copiii din comuna Saraiu

  Administratie locala
 • Modernizare iluminat public în Oltina

  Administratie locala
 • Ședință de Consiliu ordinară la Castelu

  Administratie locala
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771