Se caută soluții pentru construirea unei Case Mortuare în Pecineaga

Mai 2020, Bogdan Chirita

Administratie locala

Consilierii Locali din Pecineaga au fost convocați în ședință ordinară a Consiliul Local Pecineaga în data de 27 mai ora 14:00 în sala mare a Căminului Cultural din localitate.
Edilul comunei Pecineaga, Niculae Stan,  a inițiat, pentru acestă ședință 14 proiecte de hotărâri, ce au fost supuse aprobării de către consilierii locali.
Aceste proiecte sunt pentru aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social pe luna martie și aprilie 2020; aprobarea  Regulamentului privind concesionarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al comunei Pecineaga; aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al comunei Pecineaga; aprobarea realizării investiției „Casă Mortuară”, dotată cu cameră mortuară, sală pentru servit masa, arhivă și birou parohial; aprobarea situației financiare asupra execuției bugetare la sfârșitul semestrului I / 2020; realizarea raportului de evaluare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat în Pecineaga, strada Cuza-Vodă FN alcătuit din construcția în suprafață de 36 mp (fosta centrală termică) și suprafața de 271 mp teren aferent construcției, din domeniul privat al Comunei Pecineaga; realizarea raportului de evaluarea pentru imobilul teren intravilan Lot nr.1 în suprafață de 2793 mp înscris în CF cu nr. 103419, din domeniul privat al comunei Pecineaga; realiazarea raportului de evaluare pentru imobilul Teren intravilan Lot nr. 3, în suprafață de 2881 mp înscris în CF cu nr. 103417, din domeniul privat al Comunei Pecineaga; realizarea raportului de evaluare pentru imobilul Teren intravilan Lot nr. 4, în suprafață de 7617 mp înscris în CF cu nr. 103418, din domeniul privat al Comunei Pecineaga; aprobarea modului de completare a Registrului Agricol în perioada 2020-2024 al Comunei Pecineaga; realizarea evaluării imobiliare asupra imobilului care dace obiectul Contractului de Cesiune nr. 1/2006, situat în Pecineaga, str. Ialomiței, nr.1, din domeniul privat al Comunei Pecineaga; aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II, al anului 2019.
„După cum se poate observa am decis scoaterea la vânzarea a mai multor terenuri din patrimoniul Comunei Pecineaga, dar și aprobarea studiului de fezabilitatea ce a fost realizat pentru construirea unei Case Mortuare lângă Biserica Ortodoxă din localitatea Pecineaga. Această Casa Mortuară este din ce în ce oportună și benefică pentru toți locuitorii comunei. După aprobarea SF-ului vom demara procedurile de identificare a fondurilor necesare construirii acesteia. Din bugetul local nu putem aloca suma necesară realizării obiectivului, cel mai probabil se va construi cu sprijinul Consiliului Județean Constanța”, a precizat primarul comunei Pecineaga, Niculae Stan.
 

Articole din editia din data de Mai 2020

 • Un moment de solidaritate

  Administratie locala
 • Lucrările de reabilitare a grădiniței din Dulgheru se apropie de final

  Administratie locala
 • Au început lucrările de asfaltare în Amzacea

  Administratie locala
 • Fonduri europene pentru construirea unei școli în Darabani

  Administratie locala
 • Întârzieri nejustificate la construirea grădiniței din Ion Corvin

  Administratie locala
 • Articole din aceeasi categorie

 • Primăria Tuzla suspendă programul de lucru cu publicul

  Administratie locala
 • Au început lucrările de asfaltare în comuna Mircea Vodă

  Administratie locala
 • Școala din localitatea Crîngu reabilitată cu fonduri de la bugetul local

  Administratie locala
 • Lucrările de reabilitare a grădiniței din Dulgheru se apropie de final

  Administratie locala
 • Au început lucrările de asfaltare în Amzacea

  Administratie locala
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771