Primăria Medgidia va amenaja un parc public in zona de nord a municipiului

Iunie 2019, Lacramioara Chirita

Administratie locala

Nouă proiecte de hotărâre, aprobate în ședința ordinară a lunii iunie
Joi, 27 iunie 2019, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Medgidia a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local Municipal. Pe ordinea de zi au fost înscrise 9 proiecte de hotărâre, care au fost aprobate în unanimitate de cei 17 consilieri prezenți în sală. 
La primul punct s-a aprobat ,,Rectificarea listei de investiții a municipiului Medgdia, pe anul 2019”, în vederea achiziționării unui imobil teren în suprafață de 12.981 mp, cu acces în strada Independenței, în scopul îmbunătățirii factorilor de mediu și a calității vieții prin protejarea spațiilor verzi și a creșterii standardelor de viață, prin amenajarea unui parc public. Datorită faptului că în zona de Nord sunt foarte multe blocuri de locuințe iar spațiul verde este deficitar, este necesară menținerea unui echilibru între dezvoltarea urbană și asigurarea necesarului de spații verzi. În acest sens, la punctul următor, a fost aprobat proiectul de hotărâre privind ,,Mandatarea primarului municipiului Medgidia să semneze în formă autentică contractul de vânzare-cumpărare a terenului amplasat în intravilanul municipiului Medgidia, str. Independenței, nr.12, județul Constanța, zona Preuzinală, în suprafață de 12.981 mp, având nr. cadastral 102345”. 
Un alt proiect a fost ,,Constituirea unui drept de superficie asupra terenului în suprafață de 7448 mp situat în municipiul Medgidia, str. Peșterii, nr.60, județul Constanța identificat cadastral sub nr. 109040”, în favoarea Asociației Zekat-Asociația Cultului Musulman din Medgidia în vederea construirii unui complex de servicii sociale. Acest lucru este necesar dat fiind faptul că în zona de Est sunt multe persoane care aparțin minorităților etnice cu risc de marginalizare socială, familii cu un nivel socio-economic și educațional scăzut.
În ședința de joi s-a aprobat ,,Repartizarea unei unități locative situată în bloc ANL”, primului solicitant de pe ordinea de priorități precum și ,,Desemnarea domnului consilier local Scabatura Adrian Denis în Consiliul de Administraţie al unor unităţi de învăţământ preuniversitar de pe raza teritorială a Municipiului Medgidia”.
Referitor la dezvoltarea și modernizarea unitărților de învățământ, consilierii locali au aprobat proiectele care vizau: ,,Reactualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivele de investiție ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Ion Creangă din municipiul Medgidia, județul Constanța” – faza PT și ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național Kemal Ataturk din municipiul Medgidia, județul Constanța” – faza PT”.  Proiectele fac parte din Programul  Național de Dezvoltare Locală, subprogramul ,,Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”.  
La ultimul punct a fost aprobată ,,Rectificarea bugetului de venturi și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2019”.

Articole din editia din data de Iunie 2019

 • Primăria Medgidia va amenaja un parc public in zona de nord a municipiului

  Administratie locala
 • Mihaela Albu, jucătoare legitimată la C.S Medgidia face parte din lotul echipei Naționale de Volei Feminin. Jucătoarea din Medgidia poartă tricoul cu numărul 6

  Administratie locala
 • Valentin Dumitrică, portarul și totodată președintele secției de fotbal C.S. Medgidia convocat în echipa națională de fotbal pe plajă la Jocurile Olimpice Europene

  Administratie locala
 • Salvați Copiii România a dotat secția de neonatologie a Spitalului Municipal Medgidia cu aparatură medicală vitală prematurilor

  Administratie locala
 • Articole din aceeasi categorie

 • Pregătiri pentru începerea anului școlar în Fântânele. Tablete pentru toți copiii

  Administratie locala
 • Intervenții la rețeaua de iluminat public din comuna Saligny

  Administratie locala
 • Demersuri pentru asfaltarea a 4,5 kilometri de străzi în Fântânele

  Administratie locala
 • Drumurile din Negureni au fost asfaltate

  Administratie locala
 • Sistemul de iluminat public din Cerchezu va fi modernizat

  Administratie locala
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771