ANUNŢ COMUNA FÂNTÂNELE - ANGAJARE ȘEF SERVICIU ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE AL COMUNEI FÂNTÂNELE, JUDEȚUL CONSTANȚA”

Septembrie 2021, Bogdan Ionuț Chiriță

AnunturiÎn conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comuna Fantanele organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcții contractuale vacante de conducere de:  ȘEF SERVICIU,  în cadrul serviciului ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI  CANALIZARE AL COMUNEI FÂNTÂNELE, JUDEȚUL CONSTANȚA” Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC MUNICIPIUL MEDGIDIA

Septembrie 2021, Bogdan Ionuț Chiriță

AnunturiPrimăria Municipiului Medgidia vă informează că în perioada 15.09.2021 - 22.09.2021 va desfășura campania de distribuire a ajutoarelor alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane defavorizate din România, conform O.U.G Nr.84/21.05.2020 privind stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD).

ANUNȚ COMUNA CASTELU - ANGAJARE ASISTENT COMUNITAR

Septembrie 2021, Bogdan Ionuț Chiriță

AnunturiPrimaria Castelu organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post contractual vacant din cadrul compartimentului Sănătate:Asistent medical  comunitar – 1 post.Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ COMUNA PEȘTERA

August 2021, Bogdan Chirita

AnunturiPrimăria comunei Peștera, cu sediul în localitatea Peștera, str. Izvorului nr. 25, comuna Peștera, județul Constanța, organizează în data de 28.09.2021, ora 13.00 licitație pentru vânzare:• teren intravilan, situat în localitatea Peștera, str.

COMUNA FÂNTÂNELE Anunț public privind decizia etapei de încadrare

August 2021, Lacramioara Chirita

AnunturiUAT FÂNTÂNELE prin primar ROȘU ION ADRIAN, cu sediul în județul Constanța, comuna Fântânele, titular al   proiectului: „Alei carosabile în lungime de 3,6 km în comuna Fântânele, județul Constanța”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANȚA: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare COMUNA FÂNTÂNELE

August 2021, Bogdan Chirita

AnunturiUAT FÂNTÂNELE prin primar ROȘU ION ADRIAN, cu sediul în județul Constanța, comuna Fântânele, titular al   proiectului: AMENAJARE STRĂZI ÎN COMUNA FÂNTÂNELE ACTUALIZARE 2021, LOT 2, propus a fi amplasat în județul Constanța, comuna Fântânele, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANȚA: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

PRIMĂRIA COMUNEI SILIȘTEA - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Iulie 2021, Bogdan Chirita

AnunturiCOMUNA SILIȘTEA, titular al proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Siliștea”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Siliștea”, propus a fi amplasat în comuna Siliștea, intravilanul satelor Siliștea și Țepeș Vodă, cartier Ferme IAS,  județul Constanța.

ANUNȚ PRIMĂRIA COMUNEI BĂNEASA - Închiriere spațiu în incinta clădirii fostei Judecătorii cu destinația cabinet avocatură

Iulie 2021, Bogdan Chirita

AnunturiU.A.T. Comuna Băneasa, strada Trandafirilor nr. 101, Băneasa, judeţul Constanţa, telefon 0241.850.150, fax 0241.850.150, email secretariat@primaria-baneasa.ro închiriază spațiu situat în incinta clădirii fostei Judecătorii, în suprafață de 17,66 mp, având destinația de spațiu pentru cabinet de avocatură, strada Trandafirilor, nr 11, comuna Băneasa, județul Constanța, aflat în proprietatea publică a Comunei Băneasa.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Comuna Amzacea

Iulie 2021, Bogdan Chirita

AnunturiCOMUNA AMZACEA prin STAN ROMICĂ, PRIMAR, cu sediul în jud. Constanța, com. Amzacea, str. Amzacei, nr. 25, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA AMZACEA, JUDEȚUL CONSTANȚA, propus a fi amplasat în jud.

Azi, începe etapa a III a Campaniei de dezinsecție, deratizare și delarvizare în municipiul Medgidia

Iulie 2021, Bogdan Chirita

AnunturiPrimăria Municipiului Medgidia vă informează că, în perioada 26.07.2021 – 02.08.2021, se va desfășura cea de-a treia parte a campaniei de deratizare, dezinsecție și delarvizare în municipiul Medgidia și zonele limitrofe.

COMUNA FÂNTÂNELE - Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Iunie 2021, Lacramioara Chirita

AnunturiUAT FÂNTÂNELE prin primar ROȘU ION ADRIAN, cu sediul în județul Constanța, comuna Fântânele, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „CONSTRUIRE CAROSABIL IN LUNGIME DE 3,6 KM IN COMUNA FÂNTÂNELE”, propus a fi amplasat în județul Constanța, comuna Fântânele.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu COMUNA FÂNTÂNELE

Iunie 2021, Bogdan Chirita

AnunturiUAT FÂNTÂNELE prin primar ROȘU ION ADRIAN, cu sediul în județul Constanța, comuna Fântânele, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: AMENAJARE STRĂZI ÎN COMUNA FÂNTÂNELE ACTUALIZARE 2021, LOT 2, propus a fi amplasat în județul Constanța, comuna Fântânele.Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța: municipiul Constanța, str.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu COMUNA CASTELU

Iunie 2021, Bogdan Chirita

AnunturiCOMUNA CASTELU anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA CASTELU ȘI SATELE APARȚINĂTOARE, JUDEȚUL CONSTANȚA”, propus a fi amplasat în județul Constanța, comuna Castelu, Sat Nisipari, Sat Castelu, municipiul Medgidia, intravilan și extravilan.

Apelul de selecție proiecte pe anul 2021 - MĂSURA 9 SPRIJIN PENTRU CREAREA / EXTINDEREA / IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE TIP BROAD-BAND IN MEDIUL RURAL - Sesiunea Nr.3 -

Mai 2021, Lacramioara Chirita

AnunturiASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA SUD - VESTPROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare RuralăGrupul de Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea Sud - Vest lansează Apelul de selecție proiecte pe anul 2021MĂSURA 9 SPRIJIN PENTRU CREAREA / EXTINDEREA / IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE TIP BROAD-BAND IN MEDIUL RURAL - Sesiunea Nr.

Apelul de selecție proiecte pe anul 2021 - Masura M3 „SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI IN CADRUL GAL DOBROGEA SUD-VEST” Sesiunea Nr.3

Mai 2021, Lacramioara Chirita

AnunturiASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA SUD - VESTPROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare RuralăGrupul de Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea Sud - Vest lansează Apelul de selecție proiecte pe anul 2021Masura M3 „SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI IN CADRUL GAL DOBROGEA SUD-VEST” Sesiunea Nr.

APEL DE SELECȚIE PROIECTE in cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”

Mai 2021, Bogdan Chirita

AnunturiAPEL  DE  SELECȚIE  PROIECTEÎn cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”Nr.

APEL DE SELCTIE în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”

Aprilie 2021, Bogdan Chirita

AnunturiAPEL  DE  SELECȚIE  PROIECTEÎn cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”Nr.

ANUNȚ PUBLIC COMUNA VULTURU

Februarie 2021, Bogdan Chirita

AnunturiCOMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂINFORMARE DE INTERES PUBLICComitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Vulturu aduce la cunoștința cetățenilor faptul că, în sedința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, a fost adoptată  Hotărârea nr.

Apelul de selecție proiecte pe anul 2019 MĂSURA 9 SPRIJIN PENTRU CREAREA / EXTINDEREA / IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE TIP BROAD-BAND IN MEDIUL RURAL - Sesiunea Nr.1 -

Octombrie 2019, Lăcrămioara Chiriță

AnunturiASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA SUD - VESTPROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală-Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea Sud - Vest lansează Apelul de selecție proiecte pe anul 2019 MĂSURA 9 SPRIJIN PENTRU CREAREA / EXTINDEREA / IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE TIP BROAD-BAND IN MEDIUL RURAL - Sesiunea Nr.

Apelul de selecție proiecte pe anul 2019 Măsura M8 „SPRIJIN PENTRU INFRASTRUCTURA SOCIALA A TERITORIULUI GAL DOBROGEA SUD- VEST” Sesiunea Nr.3

Octombrie 2019, Lăcrămioara Chiriță

AnunturiASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA SUD - VESTPROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare RuralăAsociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea Sud - Vest lansează Apelul de selecție proiecte pe anul 2019 Măsura M8 „SPRIJIN PENTRU INFRASTRUCTURA SOCIALA A TERITORIULUI GAL DOBROGEA SUD- VEST” Sesiunea Nr.

Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
Tel / fax: 0241810404
Mobil: 0722721771