ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ COMUNA PEȘTERA

Noiembrie 2021, Bogdan Chirita

AnunturiCOMUNA PEȘTERAANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ Primăria comunei Peștera, cu sediul în localitatea Peștera, str. Izvorului nr. 25, comuna Peștera, județul Constanța, organizează în data de 26.11.

Apel de selecție proiecte pe anul 2021 MĂSURA 9 SPRIJIN PENTRU CREAREA / EXTINDEREA / IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE TIP BROAD-BAND IN MEDIUL RURAL - Sesiunea Nr.4 -

Octombrie 2021, Lacramioara Chirita

AnunturiASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA SUD - VESTPROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală-Grupul de Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea Sud - Vest lansează Apelul de selecție proiecte pe anul 2021 MĂSURA 9 SPRIJIN PENTRU CREAREA / EXTINDEREA / IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE TIP BROAD-BAND IN MEDIUL RURAL - Sesiunea Nr.

Apel de selecție proiecte pe anul 2021 - Masura M4 „INVESTITII IN SCHEMELE DE CALITATE – ACTIVITATI PREMERGATOARE IN TERITORIUL GAL DOBROGEA SUD-VEST” - Sesiunea Nr.2-

Octombrie 2021, Lacramioara Chirita

AnunturiASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA SUD - VESTPROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală-Grupul de Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea Sud - Vest lansează Apelul de selecție proiecte pe anul 2021 - Masura M4 „INVESTITII IN SCHEMELE DE CALITATE – ACTIVITATI PREMERGATOARE IN TERITORIUL GAL DOBROGEA SUD-VEST” - Sesiunea Nr.

Apel de selecție proiecte pe anul 2021 Masura M3 „SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI IN CADRUL GAL DOBROGEA SUD-VEST” Sesiunea Nr.4

Octombrie 2021, Lacramioara Chirita

AnunturiASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA SUD - VESTPROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare RuralăGrupul de Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea Sud - Vest lansează Apelul de selecție proiecte pe anul 2021Masura M3 „SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI IN CADRUL GAL DOBROGEA SUD-VEST” Sesiunea Nr.

Apel de selecție proiecte pe anul 2021 Masura M3 „SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI IN CADRUL GAL DOBROGEA SUD-VEST” Sesiunea Nr.4

Octombrie 2021, Lacramioara Chirita

AnunturiASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA SUD - VESTPROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare RuralăGrupul de Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea Sud - Vest lansează Apelul de selecție proiecte pe anul 2021Masura M3 „SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI IN CADRUL GAL DOBROGEA SUD-VEST” Sesiunea Nr.

MUNICIPIUL MEDGIDIA - ANUNȚ CAMPANIE DE ACORDARE A AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Octombrie 2021, Lacramioara Chirita

AnunturiPrimăria Municipiului Medgidia vă informează că în perioada 21 octombrie – 20 noiembrie 2021, în intervalul orar 09.00 – 13.00, va demara campania de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie conform Legii nr.

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ COMUNA PEȘTERA

Octombrie 2021, Lacramioara Chirita

AnunturiÎNCHIRIERIANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERI BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de email a persoanei de contact: Primăria comunei Peștera, str.

ANUNȚ COMUNA SILIȘTEA

Septembrie 2021, Bogdan Ionuț Chiriță

AnunturiÎn atenția locuitorilor comunei Siliștea!Luni, 4 octombrie ora 11.00 la Căminul Cultural din comuna Siliștea va avea loc o dezbatere privind cadastrul general al comunei.La dezbatere vor participa: • Reprezentant Oficiul Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI)• Reprezentant al firmei care realizează cadastrarea• Reprezentant din cadrul Primăriei.

ANUNȚ COMUNA PEȘTERA

Septembrie 2021, Bogdan Ionuț Chiriță

AnunturiANUNȚ privind înregistrarea gratuită în cadastru și cartea funciară a imobilelor (case și terenuri)Persoanele fizice de pe raza comunei Peștera, județul Constanța, în vederea înregistrării gratuite a imobilelor (case și terenuri) prin PNCCF (Programul Național de Cadastru și Carte Funciară) se pot prezenta la sediul Primăriei comunei Peștera, în intervalul orar 8.

APEL DE SELECȚIE PROIECTE În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 -„Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” -Măsura lansată: M1/2B,6A „Creșterea capacității de orientare spre piață a exploatațiilor și întreprinderilor din teritoriul G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia” componenta 6A.

Septembrie 2021, Bogdan Chirita

AnunturiAPEL DE SELECȚIE PROIECTE În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 -„Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”Nr.

APEL DE SELECȚIE PROIECTE În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 -„Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” -Măsura lansată: M4/6B „Creșterea gradului de atractivitate și siguranță în teritoriul GAL Histria-Razim-Hamangia”

Septembrie 2021, Bogdan Chirita

AnunturiAPEL DE SELECȚIE PROIECTEÎn cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 -„Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”Nr. de referință al sesiunii: 1/ 2021 – M4/6B1. Data lansării apelului de selecție : 08.10.20212. Măsura lansată: M4/6B „Creșterea gradului de atractivitate și siguranță în teritoriul GAL Histria-Razim-Hamangia” Asociația G.

ANUNŢ COMUNA FÂNTÂNELE - ANGAJARE ȘEF SERVICIU ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE AL COMUNEI FÂNTÂNELE, JUDEȚUL CONSTANȚA”

Septembrie 2021, Bogdan Ionuț Chiriță

AnunturiÎn conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comuna Fantanele organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcții contractuale vacante de conducere de:  ȘEF SERVICIU,  în cadrul serviciului ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI  CANALIZARE AL COMUNEI FÂNTÂNELE, JUDEȚUL CONSTANȚA” Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC MUNICIPIUL MEDGIDIA

Septembrie 2021, Bogdan Ionuț Chiriță

AnunturiPrimăria Municipiului Medgidia vă informează că în perioada 15.09.2021 - 22.09.2021 va desfășura campania de distribuire a ajutoarelor alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane defavorizate din România, conform O.U.G Nr.84/21.05.2020 privind stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD).

ANUNȚ COMUNA CASTELU - ANGAJARE ASISTENT COMUNITAR

Septembrie 2021, Bogdan Ionuț Chiriță

AnunturiPrimaria Castelu organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post contractual vacant din cadrul compartimentului Sănătate:Asistent medical  comunitar – 1 post.Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ COMUNA PEȘTERA

August 2021, Bogdan Chirita

AnunturiPrimăria comunei Peștera, cu sediul în localitatea Peștera, str. Izvorului nr. 25, comuna Peștera, județul Constanța, organizează în data de 28.09.2021, ora 13.00 licitație pentru vânzare:• teren intravilan, situat în localitatea Peștera, str. Cartier Nou nr. 21A, comuna Peștera, județul Constanța, în suprafață de 770 mp, având destinație - construcție civilă.Terenul aparține domeniului privat al comunei Peștera și este aprobat vânzării conform HCL nr.

COMUNA FÂNTÂNELE Anunț public privind decizia etapei de încadrare

August 2021, Lacramioara Chirita

AnunturiUAT FÂNTÂNELE prin primar ROȘU ION ADRIAN, cu sediul în județul Constanța, comuna Fântânele, titular al   proiectului: „Alei carosabile în lungime de 3,6 km în comuna Fântânele, județul Constanța”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANȚA: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare COMUNA FÂNTÂNELE

August 2021, Bogdan Chirita

AnunturiUAT FÂNTÂNELE prin primar ROȘU ION ADRIAN, cu sediul în județul Constanța, comuna Fântânele, titular al   proiectului: AMENAJARE STRĂZI ÎN COMUNA FÂNTÂNELE ACTUALIZARE 2021, LOT 2, propus a fi amplasat în județul Constanța, comuna Fântânele, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANȚA: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

PRIMĂRIA COMUNEI SILIȘTEA - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Iulie 2021, Bogdan Chirita

AnunturiCOMUNA SILIȘTEA, titular al proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Siliștea”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Siliștea”, propus a fi amplasat în comuna Siliștea, intravilanul satelor Siliștea și Țepeș Vodă, cartier Ferme IAS,  județul Constanța.

ANUNȚ PRIMĂRIA COMUNEI BĂNEASA - Închiriere spațiu în incinta clădirii fostei Judecătorii cu destinația cabinet avocatură

Iulie 2021, Bogdan Chirita

AnunturiU.A.T. Comuna Băneasa, strada Trandafirilor nr. 101, Băneasa, judeţul Constanţa, telefon 0241.850.150, fax 0241.850.150, email secretariat@primaria-baneasa.ro închiriază spațiu situat în incinta clădirii fostei Judecătorii, în suprafață de 17,66 mp, având destinația de spațiu pentru cabinet de avocatură, strada Trandafirilor, nr 11, comuna Băneasa, județul Constanța, aflat în proprietatea publică a Comunei Băneasa.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Comuna Amzacea

Iulie 2021, Bogdan Chirita

AnunturiCOMUNA AMZACEA prin STAN ROMICĂ, PRIMAR, cu sediul în jud. Constanța, com. Amzacea, str. Amzacei, nr. 25, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA AMZACEA, JUDEȚUL CONSTANȚA, propus a fi amplasat în jud. Constanța, com. Amzacea, satul Amzacea.Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța: municipiul Constanța, str.

Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
Tel / fax: 0241810404
Mobil: 0722721771