Peste 7000 de hectare dar și imobilele din comuna Mircea Vodă vor fi cadastrate gratuit/Locuitorii vor fi înregistrați gratuit în Cadastru și Carte Funciară!

Octombrie 2021, Lacramioara Chirita

Fonduri Europene

La nivelul comunei Mircea Vodă se implementează proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”. Proiectul este realizat de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). 
“Prin implementarea proiectului, la nivelul comunei, vor fi cadastrate toate imobilele care nu sunt înregistrate la OCPI, terenurile intravilane și extravilane, toate însumând peste 7000 de hectare. În prezent se colectează informațiile necesare. Termenul de finalizare a acestuia este decembrie 2023”, a precizat primarul George Ionașcu. 
Proiectul se realizează cu fonduri europene obținute de ANCPI și are ca scop măsurarea și înregistrarea gratuită a proprietăților în Cartea Funciară. Astfel, toți  locuitorii comunei Mircea Vodă vor beneficia de cadastrarea terenurilor și a locuinței.
Cetățenii pot obține mai multe informații de la sediul Primăriei. Autoritățile locale vor elibera certificate și adeverințe privind proprietățile și deținătorii acestora.
Pentru a beneficia de înregistrarea gratuită în cadastru și cartea funciară locuitorii trebuie să obțină copii legalizate ale actelor de proprietate de la Primărie sau notarul public, să pregătească actele necesare intabulării (certificat de moștenitor în copie legalizată, contract de vânzare-cumpărare sau alt act de proprietate în copie legalizată, acte de identitate în copie, acte de stare civilă în copie). Aceste documente vor fi înmânate echipei executantului. De asemenea solicitanții trebuie să permită echipei executantului accesul pe proprietate pentru a face măsurători. După afișarea rezultatelor la Primărie, locuitorii au obligația să verifice dacă informațiile despre proprietate sunt corecte. 
Proiectul face obiectul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară”, finanțată prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Articole din editia din data de Octombrie 2021

 • Lucrările de înființare a trotuarelor din Cogealac sunt în plină desfășurare

  Fonduri Europene
 • Lucrări de asfaltare a drumurilor din Osmancea

  Fonduri Europene
 • Străzile Șipotei și Cantonului din Văleni au fost pietruite

  Fonduri Europene
 • Podul existent pe DC 38 Băneasa – Tudor Vladimirescu a intrat în reparații

  Fonduri Europene
 • Rețeaua electrică pentru uz casnic din Istria va fi extinsă

  Fonduri Europene
 • Articole din aceeasi categorie

 • Peste 7000 de hectare dar și imobilele din comuna Mircea Vodă vor fi cadastrate gratuit/Locuitorii vor fi înregistrați gratuit în Cadastru și Carte Funciară!

  Fonduri Europene
 • Proiectul „Little Energy Super Stars” (“Micii Super Eroi ai Energiei”) implementat de Primăria Lumina

  Fonduri Europene
 • “FORTIN pentru Satu Nou, Mircea Vodă - transformarea unei comunități marginalizate într-o comunitate prosperă” se apropie de final. Retrospectivă perioada septembrie-decembrie 2020

  Fonduri Europene
 • Încă 9 locuințe din Satu Nou au fost reabilitate

  Fonduri Europene
 • Lucrări de reabilitare a locuințelor din Satu Nou

  Fonduri Europene
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771