Primarul Nicolae Anghel intră în greva foamei

Octombrie 2021, Bogdan Chirita

Administratie locala

Dezamăgit de decizia Guvernului cu privire la alocarea sumelor din Fondul de rezervă bugetară către administrațiile locale, primarul Nicolae Anghel a decis să intre în greva foamei. Edilul a transmis o scrisoare către Prefectul Siliviu-Iulian Coșa. Totodată acesta își manifestă și nemulțumirea fața de hotărârea Instituției Prefectului de a demite din funcție viceprimarul comunei. 
                     
"Domnului Prefect Silviu-Iulian COȘA
Având în vedere Hotărârea Guverului României nr. 1088/06.10.2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale se pare că ”U.A.T Castelu nu există în România și implicit în județul Constanța” FAPT PENTRU CARE ACEASTA NU SE REGĂSEȘTE ÎNTRE CELE 2514 COMUNE DIN ȚARĂ cărora le-au fost alocate sume pentru plata unor cheltuieli curente și de capital;
Menționăm faptul că la solicitarea Instituției Prefectului – Județul Constanța nr. 23633 din 20.09.2021 primită și întegistrată la Primăria Castelu sub nr. 9211 din 21.09.2021 prin care ni se solicita transmiterea până la data de 23.09.2021 necesarului cheltuielilor urgente până la sfârșitul anului 2021 reprezentând cofinanțări proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile și/sau programe naționale, cheltuieli neeligibile, corecții financiare, cheltuieli curente, urgente (salarii, asistență socială, facturi pentru utilități, executare silită, alte tipuri de cheltuieli) am transmis adresa nr. 9211/23.09.2021 împreună cu tabelul Anexă necesar pentru susținerea programelor de dezvoltare locală care necesită cofinanțare locală în sumă de 4.741 mii lei și a cheltuielilor de funcționare pe care nu le putem finanța din venituri proprii, în sumă de 1.343 mii lei.
Ca urmare a abuzului politic de care avem parte, subsemnatul ANGHEL NICOLAE, primarul comunei Castelu, vă informez că începând cu data de 12.10.2021, data zilei mele de naștere, ora 10.00, voi intra în greva foamei până la remedierea situației existente.
Totodată, protestez vehement pentru actiunea concertată a Instituției pe care cu onor o conduceți, îndreptată de ani de zile, fără temei legal, împotriva viceprimarului comunei în legătură cu o așa-zisă stare de incompatibilitate, tot ca urmare a presiunilor politice exercitate.
Cu stimă,
PRIMAR,
Nicolae ANGHEL"

Articole din editia din data de Octombrie 2021

 • Lucrările de înființare a trotuarelor din Cogealac sunt în plină desfășurare

  Administratie locala
 • Lucrări de asfaltare a drumurilor din Osmancea

  Administratie locala
 • Străzile Șipotei și Cantonului din Văleni au fost pietruite

  Administratie locala
 • Podul existent pe DC 38 Băneasa – Tudor Vladimirescu a intrat în reparații

  Administratie locala
 • Rețeaua electrică pentru uz casnic din Istria va fi extinsă

  Administratie locala
 • Articole din aceeasi categorie

 • Raportul de activitate al primarului Reșit Taner în perioada septembrie 2020-septembrie 2021

  Administratie locala
 • Primăria Cobadin a lansat serviciul online etax

  Administratie locala
 • Casa Tineretului din Cobadin va fi reabilitată. Primăria a solicitat finanțare de la Administrarea Fondului de Mediu

  Administratie locala
 • Lucrări de împrejmuire a dispensarului medical din Dobromir

  Administratie locala
 • Proiect pentru reabilitarea trotuarelor din Băneasa

  Administratie locala
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771