APEL DE SELECȚIE PROIECTE În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 -„Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” -Măsura lansată: M1/2B,6A „Creșterea capacității de orientare spre piață a exploatațiilor și întreprinderilor din teritoriul G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia” componenta 6A.

Septembrie 2021, Bogdan Chirita

Anunturi

APEL DE SELECȚIE PROIECTE 
În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 
Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 -„Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”
Nr. de referință al sesiunii: 3/ 2021 – M1/2B,6A-  componenta 6A
1. Data lansării apelului de selecție : 08.10.2021
2. Măsura lansată: M1/2B,6A „Creșterea capacității de orientare spre piață a exploatațiilor și întreprinderilor din teritoriul G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia” componenta 6A.
Asociația G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia, în calitate de beneficiar al proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala GAL „Histria-Razim-Hamangia”, finanțat prin FEADR în cadrul PNDR 2014 – 2020, anunță lansarea apelului de selecție pentru Măsura M1/2B,6A „Creșterea capacității de orientare spre piață a exploatațiilor și întreprinderilor din teritoriul G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia”.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin M1/2B,6A componenta 6A sunt: - Microîntreprinderi și întreprinderi mici nou înființate.
3. Fondurile disponibile pentru măsură  Alocare totală pe sesiune: 60.000 euro, -pentru componenta 6A : 60.000 euro
        4.    Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect
-60.000 euro pentru activitățile de producție, servicii medicale sau agroturism;  -50.000 euro pentru activitățile de servicii, altele decât  serviciile medicale.
Valoarea maximă eligibilă :-60.000 euro pentru activitățile de producție, servicii medicale sau agroturism; -50.000 euro pentru activitățile de servicii, altele decât  serviciile medicale       
Intensitatea sprijinului: sprijin forfetar: - prima tranșă 70%; -tranșa a doua 30%.
5. Data limită de depunere a proiectelor: 08.11.2021
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 
Proiectele vor fi depuse la sediul funcțional al Asociației G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia” din loc. Corbu, strada Principală, nr. 60, județul Constanța, de luni până vineri în intervalul orar 9.00 – 13.00. 
           Datele de contact ale GAL, unde solicitanții pot obține informații detaliate:
Sediu funcțional: Asociația GAL „Histria-Razim-Hamangia”, loc. Cogealac, str. Principală, nr.60, jud. Constanța, 
Tel.: 0735 004 002.  
e-mail: gal_hrh16@yahoo.com
web site : www.gal-histria.ro

Articole din editia din data de Septembrie 2021

 • Școală nouă pentru elevii din Albești

  Anunturi
 • Campania „Comune Curate” ajunge în comuna Mihai Viteazu

  Anunturi
 • Recepție finală la lucrările de construire a Dispensarului medical din Cheia

  Anunturi
 • Organigrama Primăriei Dumbrăveni a fost aprobată de consilierii locali

  Anunturi
 • Consilierii locali din Cogealac reuniți în ședință ordinară

  Anunturi
 • Articole din aceeasi categorie

 • ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ COMUNA PEȘTERA

  Anunturi
 • Apel de selecție proiecte pe anul 2021 MĂSURA 9 SPRIJIN PENTRU CREAREA / EXTINDEREA / IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE TIP BROAD-BAND IN MEDIUL RURAL - Sesiunea Nr.4 -

  Anunturi
 • Apel de selecție proiecte pe anul 2021 - Masura M4 „INVESTITII IN SCHEMELE DE CALITATE – ACTIVITATI PREMERGATOARE IN TERITORIUL GAL DOBROGEA SUD-VEST” - Sesiunea Nr.2-

  Anunturi
 • Apel de selecție proiecte pe anul 2021 Masura M3 „SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI IN CADRUL GAL DOBROGEA SUD-VEST” Sesiunea Nr.4

  Anunturi
 • Apel de selecție proiecte pe anul 2021 Masura M3 „SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI IN CADRUL GAL DOBROGEA SUD-VEST” Sesiunea Nr.4

  Anunturi
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771