Locuitorii din Cogealac vor beneficia de cadastru gratuit

August 2021, Lacramioara Chirita

Administratie locala

În perioada următoare la nivelul comunei Cogealac va fi implementat proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”. Proiectul este realizat de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). 
Proiectul se realizează cu fonduri europene obținute de ANCPI și are ca scop măsurarea și înregistrarea gratuită a proprietăților în Cartea Funciară. Astfel, toți  locuitorii comunei Cogealac vor beneficia de cadastrarea terenurilor și a locuinței.
Cetățenii pot obține mai multe informații de la sediul Primăriei. Autoritățile locale vor elibera certificate și adeverințe privind proprietățile și deținătorii acestora.
Pentru a beneficia de înregistrarea gratuită în cadastru și cartea funciară locuitorii trebuie să obțină copii legalizate ale actelor de proprietate de la Primărie sau notarul public, să pregătească actele necesare intabulării (certificat de moștenitor în copie legalizată, contract de vânzare-cumpărare sau alt act de proprietate în copie legalizată, acte de identitate în copie, acte de stare civilă în copie). Aceste documente vor fi înmânate echipei executantului. De asemenea solicitanții trebuie să permită echipei executantului accesul pe proprietate pentru a face măsurători. După afișarea rezultatelor la Primărie, locuitorii au obligația să verifice dacă informațiile despre proprietate sunt corecte. 
Proiectul face obiectul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară”, finanțată prin Programul Operațional Regional 2014-2020.


Articole din editia din data de August 2021

 • ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ COMUNA PEȘTERA

  Administratie locala
 • Proiectul „Restaurarea, Consolidarea, Protecția, Conservarea și Punerea în Valoare a Sitului Arheologic Cetatea Capidava” la final

  Administratie locala
 • Noi investiții în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de utilități a localităților Poarta Albă, Murfatlar și Castelu!

  Administratie locala
 • Ședința Consiliului Local Mereni

  Administratie locala
 • Elevii premianți din Vulturu în tabără la Câmpulung Moldovenesc

  Administratie locala
 • Articole din aceeasi categorie

 • Proiectul „Restaurarea, Consolidarea, Protecția, Conservarea și Punerea în Valoare a Sitului Arheologic Cetatea Capidava” la final

  Administratie locala
 • Noi investiții în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de utilități a localităților Poarta Albă, Murfatlar și Castelu!

  Administratie locala
 • Ședința Consiliului Local Mereni

  Administratie locala
 • Se reabilitează sistemul de apă și se înființează sistem de canalizare în Tîrgușor

  Administratie locala
 • Fonduri norvegiene pentru modernizarea instituțiilor de învățământ din comuna Băneasa

  Administratie locala
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771