Anunț public privind decizia etapei de încadrare COMUNA FÂNTÂNELE

August 2021, Bogdan Chirita

Anunturi

UAT FÂNTÂNELE prin primar ROȘU ION ADRIAN, cu sediul în județul Constanța, comuna Fântânele, titular al   proiectului: AMENAJARE STRĂZI ÎN COMUNA FÂNTÂNELE ACTUALIZARE 2021, LOT 2, propus a fi amplasat în județul Constanța, comuna Fântânele, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANȚA: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța: municipiul Constanța, str. Unirii nr. 23, județul Constanța,  zilnic, între orele 9,00 — 13,00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Articole din editia din data de August 2021

 • ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ COMUNA PEȘTERA

  Anunturi
 • Proiectul „Restaurarea, Consolidarea, Protecția, Conservarea și Punerea în Valoare a Sitului Arheologic Cetatea Capidava” la final

  Anunturi
 • Noi investiții în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de utilități a localităților Poarta Albă, Murfatlar și Castelu!

  Anunturi
 • Ședința Consiliului Local Mereni

  Anunturi
 • Elevii premianți din Vulturu în tabără la Câmpulung Moldovenesc

  Anunturi
 • Articole din aceeasi categorie

 • ANUNŢ COMUNA FÂNTÂNELE - ANGAJARE ȘEF SERVICIU ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE AL COMUNEI FÂNTÂNELE, JUDEȚUL CONSTANȚA”

  Anunturi
 • ANUNȚ DE INTERES PUBLIC MUNICIPIUL MEDGIDIA

  Anunturi
 • ANUNȚ COMUNA CASTELU - ANGAJARE ASISTENT COMUNITAR

  Anunturi
 • ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ COMUNA PEȘTERA

  Anunturi
 • COMUNA FÂNTÂNELE Anunț public privind decizia etapei de încadrare

  Anunturi
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771