13 proiecte de hotărâre aprobate în ședința ordinară a lunii mai, în municipiul Medgidia

Mai 2021, Bogdan Chirita

Administratie locala

Ieri, 27 mai 2021, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Medgidia pentru luna în curs.
Primele puncte pe ordinea de zi au fost proiectele privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al municipiului Medgidia și al bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, la 31.12.2020 și aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al municipiului Medgidia și al bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a situațiilor financiare, la 31.03.2021.
Următorul proiect de hotărâre votat a privit revocarea H.C.L. nr. 55/31.03.2021 privind atribuirea în folosință gratuită către Asociația „Cluster pentru promovarea afacerilor specializate în tehnologii și surse alternative de energie – Medgreen – sud-est și Regiunea București – Ilfov” a unei părți, respectiv camera 20, parte a imobilului situat în municipiul Medgidia, str. Decebal, nr. 35, județul Constanța, proprietate publică a municipiului Medgidia, identificat cu nr. cadastral 108060 și înscris în Cartea funciară nr. 108060, pe o perioadă de 5 ani.
Punctele cu numerele 4 și 5 pe ordinea de zi reprezintă proiectele referitoare la aprobarea repartizării unor unități locative situate în blocuri ANL și a unei unități locative aflate în administrarea D.G.D.P.P., din municipiul Medgidia.
Totodată a fost votat și proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Medgidia a echipamentelor și instalațiilor din Centralele termice 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15 și din Punctele termice 8, 12, 16, având valoarea totală de inventar de 12.063.545,40 lei, în vederea casării.
Pe ordinea de zi a lunii mai a fost votat și proiectul privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilului – teren în suprafață de 2056 mp, situat în intravilanul municipiului Medgidia, str. Progresului, nr. 5 bis, județul Constanța.
În cadrul ședinței au fost admise proiectele privitoare la inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 15193 mp, având număr cadastral 103401, a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 43 mp, având număr cadastral 102866 și a suprafeței indivize de 19 mp teren intravilan, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, situat în mun. Medgidia, str. Sabinelor, nr. 3, bl. 2, ap. 2B, jud. Constanța, identificat cu numărul cadastral 554.
Următorul punct pe ordinea de zi a privit aprobarea transmiterii fără plată a unei autoutilitare, din proprietatea Clubului Sportiv Medgidia în proprietatea Municipiului Medgidia.
La finalul ședinței, consilierii locali și-au exprimat votul pentru proiectele de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 71/22.04.2021 și aprobarea completării Anexei nr. 6 la H.C.L. nr. 157/2009.Articole din editia din data de Mai 2021

 • 13 proiecte de hotărâre aprobate în ședința ordinară a lunii mai, în municipiul Medgidia

  Administratie locala
 • Bugetul comunei Mereni a fost aprobat

  Administratie locala
 • Fonduri guvernamentale pentru finalizarea lucrărilor de asfaltare din Cobadin și Viișoara

  Administratie locala
 • Căminul cultural din Vîrtop va fi modernizat

  Administratie locala
 • DC 68, drumul ce străbate localitatea Ciobanu, va fi asfaltat

  Administratie locala
 • Articole din aceeasi categorie

 • Ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local Municipal Medgidia

  Administratie locala
 • Primarul, Nicolae Anghel a intrat în greva foamei pentru 48 de ore

  Administratie locala
 • Primarul Nicolae Anghel intră în greva foamei

  Administratie locala
 • Școală nouă pentru elevii din Albești

  Administratie locala
 • Campania „Comune Curate” ajunge în comuna Mihai Viteazu

  Administratie locala
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771