Apelul de selecție proiecte pe anul 2021 - MĂSURA 9 SPRIJIN PENTRU CREAREA / EXTINDEREA / IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE TIP BROAD-BAND IN MEDIUL RURAL - Sesiunea Nr.3 -

Mai 2021, Lacramioara Chirita

Anunturi

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA SUD - VEST
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

Grupul de Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea Sud - Vest lansează Apelul de selecție proiecte pe anul 2021
MĂSURA 9 SPRIJIN PENTRU CREAREA / EXTINDEREA / IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE TIP BROAD-BAND IN MEDIUL RURAL 
- Sesiunea Nr.3 -
1.Data publicării: 17.05.2021
2.Măsura lansată prin apelul de selecție – M9 6C „SPRIJIN PENTRU CREAREA / EXTINDEREA / IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE TIP BROAD-BAND IN MEDIUL RURAL”- Sesiunea Nr.3
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 9 „SPRIJIN PENTRU CREAREA / EXTINDEREA / IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE TIP BROAD-BAND IN MEDIUL RURAL” sunt:
- UAT din teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest;
- Agenții economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze în domeniul TIC;
- Asociatia Grup de Actiune Locala DOBROGEA SUD-VEST;
3.Fondurile disponibile prin Măsura M9 6C: 32.969 euro
4.Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pe proiect: 32.969 euro
5.Data limită de primire a proiectelor: 18.06.2021
TERMENULUI DE FINALIZARE A PROIECTELOR (INCLUSIV EFECTUAREA ULTIMEI PLĂȚI) ESTE 31.12.2023.
6.Locul depunerii proiectelor:  Sediul Asociatiei Grup de Actiune Locala Dobrogea
Sud – Vest - Localitatea Adamclisi, Str. Traian nr. 39,Comuna Adamclisi, Judetul Constanta în intervalul 09:00- 15:00 de luni pana vineri. Se vor depune 1 exemplar original, 1 exemplar copie, 1 exemplar pe suport CD (conform cu originalul);
7.Informații detaliate privind accesarea si derularea Măsurii 9 sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului disponibil pe site-ul:www.galdobrogeasv.ro
8.Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:
GAL Dobrogea Sud- Vest
Adresa: Localitatea Adamclisi, Str. Traian nr.39, 
Comuna Adamclisi, Judetul Constanta
Orar funcționare: Luni- Vineri, orele: 08:00- 16:00
Tel: 0762-278.684 
Site: www.galdobrogeasv.ro
E-mail: dobrogeasudvest@yahoo.ro
9.Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea Sud- Vest vă pune la dispoziție, la sediul acesteia, variante pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de către GAL.

Articole din editia din data de Mai 2021

 • 13 proiecte de hotărâre aprobate în ședința ordinară a lunii mai, în municipiul Medgidia

  Anunturi
 • Bugetul comunei Mereni a fost aprobat

  Anunturi
 • Fonduri guvernamentale pentru finalizarea lucrărilor de asfaltare din Cobadin și Viișoara

  Anunturi
 • Căminul cultural din Vîrtop va fi modernizat

  Anunturi
 • DC 68, drumul ce străbate localitatea Ciobanu, va fi asfaltat

  Anunturi
 • Articole din aceeasi categorie

 • MUNICIPIUL MEDGIDIA - ANUNȚ CAMPANIE DE ACORDARE A AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

  Anunturi
 • ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ COMUNA PEȘTERA

  Anunturi
 • ANUNȚ COMUNA SILIȘTEA

  Anunturi
 • ANUNȚ COMUNA PEȘTERA

  Anunturi
 • APEL DE SELECȚIE PROIECTE În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 -„Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” -Măsura lansată: M1/2B,6A „Creșterea capacității de orientare spre piață a exploatațiilor și întreprinderilor din teritoriul G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia” componenta 6A.

  Anunturi
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771