APEL DE SELCTIE în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”

Aprilie 2021, Bogdan Chirita

Anunturi

APEL  DE  SELECȚIE  PROIECTE
În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”
Nr. de referință al sesiunii: 1/ 2021 – M2/2A
1. Data lansării apelului de selecție : 28.04.2021
2. Măsura lansată: M2/2A 2A „Sprijinirea sectorului  agricol și agroindustrial pentru dezvoltarea economică locală ” 
Asociația G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia, în calitate de beneficiar al proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala GAL „Histria-Razim-Hamangia”, finanțat prin FEADR în cadrul PNDR 2014 – 2020, anunță lansarea apelului de selecție pentru Măsura M2/2A „Sprijinirea sectorului  agricol și agroindustrial pentru dezvoltarea economică locală ”.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin M2/2A sunt: 
- Microîntreprinderi și Întreprinderi mici agricole de pe teritoriul G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia”;
- Forme asociative de pe teritoriul G.A.L.;
Fondurile disponibile pentru măsură  Alocare totală pe sesiune: 44.988 euro     euro 
4.    Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect
-minim 5.000 euro; -maxim 44.988   euro.
Valoarea maximă eligibilă :  44.988  euro
Intensitatea sprijinului: investiții
- Intensitatea sprijinului va fi de 50,70,90%
Conform Anexei II din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, rata de sprijin de 50% poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale suplimentare, cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90%.
5. Data limită de depunere a proiectelor: 28.05.2018
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele vor fi depuse la sediul funcțonal alAsociației G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia” din loc. Corbu, strada Principală, nr. 60, județul Constanța, de luni până vineri în intervalul orar 9.00 – 12.00.
Cererea de finanțare editabilă utilizată poate fi consultată și descărcată prin accesarea următorului link www.gald-histria.ro/ghidul-măsurii varianta 03 și anexele-M2.2A
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, trebuie sa fie în conformitate cu cerințele Fișei măsurii M2/2A din SDL și cu Ghidul solicitantului, în vigoare la data lansării, disponibile în format electronic pe site-ul GAL, la secțiunea dedicată  www.gald-histria.ro/ghidul-măsurii varianta 03 și anexele-M2.2A 

Articole din editia din data de Aprilie 2021

 • 7,7 milioane euro pentru dotarea Spitalului Municipal Medgidia

  Anunturi
 • Educația, în atenția primarului Ion Oprea

  Anunturi
 • Consilierii locali din Dumbrăveni reuniți în ședință ordinară

  Anunturi
 • Curățenie de primăvară în comuna Mereni

  Anunturi
 • Clubul Sportiv Gloria și Serviciul Comunitar de Utilități Publice Albești au bugetul aprobat

  Anunturi
 • Articole din aceeasi categorie

 • MUNICIPIUL MEDGIDIA - ANUNȚ CAMPANIE DE ACORDARE A AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

  Anunturi
 • ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ COMUNA PEȘTERA

  Anunturi
 • ANUNȚ COMUNA SILIȘTEA

  Anunturi
 • ANUNȚ COMUNA PEȘTERA

  Anunturi
 • APEL DE SELECȚIE PROIECTE În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 -„Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” -Măsura lansată: M1/2B,6A „Creșterea capacității de orientare spre piață a exploatațiilor și întreprinderilor din teritoriul G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia” componenta 6A.

  Anunturi
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771