Ședința ordinară din luna ianuarie a Consiliului Local Castelu

Ianuarie 2021, Bogdan Chirita

Administratie locala

La sfârșitul lunii ianuarie, consilierii locali au fost convocați în ședință ordinară pentru a dezbate proiectele inițiate de primarul, Anghel Nicolae. 
Pe ordinea de zi s-au aflat 12 proiecte de hotărâre: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020;
Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei Castelu din anul 2020;
Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract – cadru între comuna Castelu și societatea GREENPOINT MANAGEMENT S.A. (OIREP) în calitate de organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale (colectare și transport separat, stocate temporar, sortate și încredințate în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje) la nivelul comunei Castelu, județul Constanța;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Documentul de Poziție, avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferent Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate;
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Castelu în anul școlar 2021-2022;
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Castelu, județul Constanța pentru anul 2021;
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni, lucrări de interes local pentru beneficiar ai legii venitului minim garantat pentru anul 2021;
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului privind implementarea, acordarea, monitorizarea și evaluarea pachetului minimal de servicii sociale pentru copii și familii;
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a terenului în suprafață de 64 MP situat în sat Castelu (com. Castelu), str. Bisericii, către S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. București;
Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1.000 lei pentru familia Ilie Petre și Ilie Didina din sat Nisipari, com. Castelu, str. Speranței, nr. 22, județul Constanța, care au împlinit 50 de ani de căsătorie;
Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 500 lei, d-lui Luca Valentin, reprezentând cheltuieli de înmormântare pentru Luca Lamaîița;
Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentaților Consiliului Local al comunei Castelu în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Castelu.

Articole din editia din data de Ianuarie 2021

 • Pași importanți pentru înființarea rețelei de gaze din Cobadin

  Administratie locala
 • “FORTIN pentru Satu Nou, Mircea Vodă - transformarea unei comunități marginalizate într-o comunitate prosperă” se apropie de final. Retrospectivă perioada septembrie-decembrie 2020

  Administratie locala
 • Consiliul local Bărăganu convocat în ședință ordinară

  Administratie locala
 • 10 hectare de teren din Ciobănița vor fi împădurite

  Administratie locala
 • Primarul Nicolae Anghel sprijină agricultorii din comună

  Administratie locala
 • Articole din aceeasi categorie

 • Pași importanți pentru înființarea rețelei de gaze din Cobadin

  Administratie locala
 • Consiliul local Bărăganu convocat în ședință ordinară

  Administratie locala
 • 10 hectare de teren din Ciobănița vor fi împădurite

  Administratie locala
 • Primarul Nicolae Anghel sprijină agricultorii din comună

  Administratie locala
 • Parcul auto al S.C. Ciobănașul Edilitar S.R.L. s-a mărit

  Administratie locala
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771