Apelul de selecție proiecte pe anul 2019 MĂSURA 9 SPRIJIN PENTRU CREAREA / EXTINDEREA / IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE TIP BROAD-BAND IN MEDIUL RURAL - Sesiunea Nr.1 -

Octombrie 2019, Lăcrămioara Chiriță

Anunturi

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA SUD - VEST
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală-
Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea Sud - Vest lansează Apelul de selecție proiecte pe anul 2019 MĂSURA 9 SPRIJIN PENTRU CREAREA / EXTINDEREA / IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE TIP BROAD-BAND IN MEDIUL RURAL - Sesiunea Nr.1 -
1. Data publicării: 12.11.2019
2. Măsura lansată prin apelul de selecție – M9 „SPRIJIN PENTRU CREAREA / EXTINDEREA / IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE TIP BROAD-BAND IN MEDIUL RURAL”- Sesiunea Nr.1

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 9 „SPRIJIN PENTRU CREAREA / EXTINDEREA / IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE TIP BROAD-BAND IN MEDIUL RURAL” sunt:
- UAT din teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest;
- Agenții economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze în domeniul TIC;
- Asociatia Grup de Actiune Locala DOBROGEA SUD-VEST;
3. Fondurile disponibile prin Măsura M9 92.969 euro
4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pe proiect 92.969 euro
5. Data limită de primire a proiectelor 12.12.2019
6. Locul depunerii proiectelor:  Sediul Asociatiei Grup de Actiune Locala 
Dobrogea Sud – Vest - Localitatea Adamclisi, Str. Traian nr. 39,Comuna Adamclisi, Judetul Constanta în intervalul 08:00- 16:00. Se vor depune 1 exemplar original, 1 exemplar copie, 1 exemplar pe suport CD (conform cu originalul);
7. Informații detaliate privind accesarea si derularea Măsurii 9 sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului disponibil pe site-ul:www.galdobrogeasv.ro
8. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:
GAL Dobrogea Sud- Vest
Adresa: Localitatea Adamclisi, Str. Traian nr.39, 
Comuna Adamclisi, Judetul Constanta
Orar funcționare: Luni- Vineri, orele: 08:00- 16:00
Tel: 0762-278.684 
Site: www.galdobrogeasv.ro
E-mail: dobrogeasudvest@yahoo.ro
9. Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea Sud- Vest vă pune la dispoziție, la sediul acesteia, variante pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de către GAL.

Articole din editia din data de Octombrie 2019

 • Apelul de selecție proiecte pe anul 2019 MĂSURA 9 SPRIJIN PENTRU CREAREA / EXTINDEREA / IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE TIP BROAD-BAND IN MEDIUL RURAL - Sesiunea Nr.1 -

  Anunturi
 • Apelul de selecție proiecte pe anul 2019 Măsura M8 „SPRIJIN PENTRU INFRASTRUCTURA SOCIALA A TERITORIULUI GAL DOBROGEA SUD- VEST” Sesiunea Nr.3

  Anunturi
 • Ședința ordinară a lunii octombrie, desfășurată în municipiul Medgidia

  Anunturi
 • Activități desfășurate de elevii din Comana

  Anunturi
 • Amenajare stadion și bază sportivă în Tuzla

  Anunturi
 • Articole din aceeasi categorie

 • ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ COMUNA PEȘTERA

  Anunturi
 • Apel de selecție proiecte pe anul 2021 MĂSURA 9 SPRIJIN PENTRU CREAREA / EXTINDEREA / IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE TIP BROAD-BAND IN MEDIUL RURAL - Sesiunea Nr.4 -

  Anunturi
 • Apel de selecție proiecte pe anul 2021 - Masura M4 „INVESTITII IN SCHEMELE DE CALITATE – ACTIVITATI PREMERGATOARE IN TERITORIUL GAL DOBROGEA SUD-VEST” - Sesiunea Nr.2-

  Anunturi
 • Apel de selecție proiecte pe anul 2021 Masura M3 „SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI IN CADRUL GAL DOBROGEA SUD-VEST” Sesiunea Nr.4

  Anunturi
 • Apel de selecție proiecte pe anul 2021 Masura M3 „SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI IN CADRUL GAL DOBROGEA SUD-VEST” Sesiunea Nr.4

  Anunturi
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771