Apelul de selecție proiecte pe anul 2019 Măsura M6 „INVESTITII IN EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SOLICITANTILOR DIN TERITORIUL GAL DOBROGEA SUD-VEST” Sesiunea Nr.2

August 2019, Lăcrămioara Chiriță

Anunturi

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA SUD - VEST
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ  2014 – 2020 finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală-Grupul de Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea Sud - Vest
lansează Apelul de selecție proiecte pe anul 2019
Măsura M6 „INVESTITII IN EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SOLICITANTILOR  DIN TERITORIUL GAL DOBROGEA SUD-VEST” Sesiunea Nr.2
1. Data publicării: 30.08.2019
2. Măsura lansată prin apelul de selecție – M6 „INVESTITII IN EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SOLICITANTILOR  DIN TERITORIUL GAL DOBROGEA SUD-VEST”- Sesiunea Nr.2.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 6 „INVESTITII IN EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SOLICITANTILOR  DIN TERITORIUL GAL DOBROGEA SUD-VEST” sunt:
- Unitățile Administrativ Teritoriale din teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest.
3. Fondurile disponibile prin Măsura M6 131 939 euro
4. Suma maximă nerambursabilă
care poate fi acordată pe proiect 65 969,50 euro
5. Data limită de primire a proiectelor 30.09.2019
6. Locul depunerii proiectelor: Sediul Asociatiei Grup de Actiune Locala 
Dobrogea Sud – Vest - Localitatea Adamclisi, Str. Traian nr. 39,Comuna Adamclisi, Judetul Constanta în intervalul 08:00- 16:00. Se vor depune 1 exemplar original, 1 exemplar copie, 1 exemplar pe suport CD (conform cu originalul);
7. Informații detaliate privind accesarea si derularea Măsurii 6 sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului disponibil pe site-ul:www.galdobrogeasv.ro
8. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:
GAL Dobrogea Sud- Vest
Adresa: Localitatea Adamclisi, Str. Traian nr.39, 
Comuna Adamclisi, Judetul Constanta
Orar funcționare: Luni- Vineri, orele: 08:00- 16:00
Tel: 0762-278.684 / 0723-157.514
Site: www.galdobrogeasv.ro
E-mail: dobrogeasudvest@yahoo.ro
9. Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea Sud- Vest vă pune la dispoziție, la sediul acesteia, variante pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de către GAL.

Articole din editia din data de August 2019

 • Sportivii C. S. Dacia Mircea Vodă prezenți la Campionatul Internațional de Kung Fu Cup 2019

  Anunturi
 • Apelul de selecție proiecte pe anul 2019 Măsura M8 „SPRIJIN PENTRU INFRASTRUCTURA SOCIALA A TERITORIULUI GAL DOBROGEA SUD- VEST” Sesiunea Nr.3

  Anunturi
 • Apelul de selecție proiecte pe anul 2019 Măsura M6 „INVESTITII IN EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SOLICITANTILOR DIN TERITORIUL GAL DOBROGEA SUD-VEST” Sesiunea Nr.2

  Anunturi
 • 28 de persoane din Satu Nou au absolvit cursul de infirmier

  Anunturi
 • Fundație din Oldanda oferă gratuit proteze mamare

  Anunturi
 • Articole din aceeasi categorie

 • MUNICIPIUL MEDGIDIA - ANUNȚ CAMPANIE DE ACORDARE A AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

  Anunturi
 • ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ COMUNA PEȘTERA

  Anunturi
 • ANUNȚ COMUNA SILIȘTEA

  Anunturi
 • ANUNȚ COMUNA PEȘTERA

  Anunturi
 • APEL DE SELECȚIE PROIECTE În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 -„Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” -Măsura lansată: M1/2B,6A „Creșterea capacității de orientare spre piață a exploatațiilor și întreprinderilor din teritoriul G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia” componenta 6A.

  Anunturi
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771