3 persoane din Satu Nou vor primi subvenții de minimis de până la 25.000 euro pentru deschiderea afacerilor

Februarie 2019, Lăcrămioara Chiriță

Fonduri Europene

La sfârșitul anului trecut, în cadrul proiectului aFORTIN pentru Satu Nou, Mircea Vodă - transformarea unei comunități marginalizate într-o comunitate prosperăa s-a desfășurat cursul de competențe antreprenoriale. În urma examenului de absolvire, 19 cursanți au promovat. Dintre aceștia, patru persoane au depus planuri de afacere.
Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului aFORTIN pentru Satu Nou, Mircea Vodă - transformarea unei comunități marginalizate într-o comunitate prosperăa urmărește susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, pentru constituirea a 41 de microintreprinderi şi înfiinţarea şi dezvoltarea unui centru antreprenorial la nivelul comunităţii pentru facilitarea interrelațiilor de afaceri între noii antreprenori şi întreprinzători din afara comunităţii, fiind asigurată o piaţă de desfacere adecvată pentru noile produse şi servicii dezvoltate de către noii antreprenori susţinuţi prin implementarea activităţii.
Persoanele selectate din cadrul grupului țintă al proiectului, au urmat cursurile de antreprenoriat. Cursanții au învățat timp de două săptămâni cum să transforme o idee de afacere într-un plan concret. În programul de studiu s-au numărat capitole precum: introducere în antreprenoriat, organizarea activității, strategia de marketing, negocierea contractelor, politica de promovare, finanțarea unei afaceri, managementul personalului, evidența contabilă, strategii de dezvoltare și riscurile afacerii, logistica necesară derulării afacerii, planul de afaceri.
În urma examenului de absolvire, 19 de cursanți au promovat. Aceștia au primit și indemnizație de cursanți.
Următoarea etapă a fost realizarea și prezentarea planului de afaceri în vederea obținerii grantului de 25.000 de euro. În acestă etapă s-au înscris patru persoane. Planurile de afaceri au fost evaluate de către o comisie în baza unor metodologii stabilite. În data de 06.02.2019 după analiza planurilor de afaceri primite, comisia a constatat că doar 3 persoane au acumulat punctajul maxim.
Aceștia urmează să își deschidă o societate comercială pe numele lor pentru a beneficia de subvenție.
Conform proiectului, 41 de planuri de afaceri vor primi subvenții de minimis de până la 25.000 euro fiecare pentru deschiderea afacerilor.
Proiectul aFORTIN pentru Satu Nou, Mircea Vodă - transformarea unei comunități marginalizate într-o comunitate prosperăa are ca obiectiv general pe termen lung creşterea calităţii vieţii şi combaterea sărăciei şi excluziunii sociale la nivelul comunităţii marginalizate cu 46% populaţie de etnie romă - Satu Nou, comuna Mircea Voda, judeţul Constanţa.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 4 aIncluziunea socială și combaterea sărăcieia, obiectivul specific 4.1 aReducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integratea.
Pentru mai multe informații despre implementarea proiectului accesați site-ul: www.fortin.roArticole din editia din data de Februarie 2019

 • Apelul de selecție proiecte pe anul 2019 - Masura M3 aSPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI IN CADRUL GAL DOBROGEA SUD-VESTa Sesiunea Nr.2

  Fonduri Europene
 • Curățenie de primăvară în comuna Pecineaga

  Fonduri Europene
 • Elevii din Dumbrăveni se pregătesc să întâmpine primăvara

  Fonduri Europene
 • Autoritățile locale din Peștera investesc în viitorul copiilor

  Fonduri Europene
 • Comuna Ciobanu accesează fonduri pentru creșterea producției de energie regenerabilă

  Fonduri Europene
 • Articole din aceeasi categorie

 • Peste 7000 de hectare dar și imobilele din comuna Mircea Vodă vor fi cadastrate gratuit/Locuitorii vor fi înregistrați gratuit în Cadastru și Carte Funciară!

  Fonduri Europene
 • Proiectul „Little Energy Super Stars” (“Micii Super Eroi ai Energiei”) implementat de Primăria Lumina

  Fonduri Europene
 • “FORTIN pentru Satu Nou, Mircea Vodă - transformarea unei comunități marginalizate într-o comunitate prosperă” se apropie de final. Retrospectivă perioada septembrie-decembrie 2020

  Fonduri Europene
 • Încă 9 locuințe din Satu Nou au fost reabilitate

  Fonduri Europene
 • Lucrări de reabilitare a locuințelor din Satu Nou

  Fonduri Europene
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771