APEL DE SELECTIE - Varianta simplificata - ANUL 2018/SESIUNEA NR. 2 - Masura 7 "SPRIJIN PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR IN MEDIUL RURAL PRIN INVESTITII IN ACTIVITATI NON-AGRICOLE IN TERITORIUL GAL DOBROGEA SUD VEST " Sesiunea Nr.2

Octombrie 2018, Lăcrămioara Chiriță

Anunturi

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALADOBROGEA SUD - VEST
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA2014 2020finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala-

Asociatia Grup de Actiune LocalaDobrogea Sud - Vestlanseaza Apelul de selectie proiecte pe anul 2018Masura 7 "SPRIJIN PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR IN MEDIUL RURAL PRIN INVESTITII IN ACTIVITATI NON-AGRICOLE IN TERITORIUL GAL DOBROGEA SUD VEST " Sesiunea Nr.2

1. Data publicarii: 05.11.2018
2. Masura lansata prin apelul de selectie - M7 "SPRIJIN PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR IN MEDIUL RURAL PRIN INVESTITII IN ACTIVITATI NON-AGRICOLE IN TERITORIUL GAL DOBROGEA SUD VEST " Sesiunea Nr.2.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 7 " SPRIJIN PENTRU INFRASTRUCTURA SOCIALA A TERITORIULUI GAL DOBROGEA SUD- VEST " sunt:
- Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare);
- Intreprindere individuala (infiintata in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare);
- Intreprindere familiala (infiintata in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare);
- Societate in nume colectiv SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
- Societate in comandita simpla SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
- Societate pe actiuni SA (infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
- Societate in comandita pe actiuni SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
- Societate cu raspundere limitata SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
- Societate comerciala cu capital privat (infiintata in baza Legii nr. 15/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
- Societate agricola (infiintata in baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificarile si completarile ulterioare);
- Societate cooperativa agricola de gradul 1 si societati cooperative mestesugaresti si de consum de gradul 1 (infiintata in baza Legii nr. 1/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, iar investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri);
- Cooperativa agricola de gradul 1 (infiintata in baza Legii nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, iar investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri).

Solicitantii eligibili trebuie sa se incadreze in categoria:
- Micro-intreprindere maximum 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei.
- Intreprindere mica intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.

3. Fondurile disponibile prin Masura M7 395 137 euro
4. Suma maxima nerambursabila
care poate fi acordata pe proiect 197 568,50 euro
5. Data limita de primire a proiectelor 14.12.2018
6. Locul depunerii proiectelor: Sediul Asociatiei Grup de Actiune Locala
Dobrogea Sud Vest - Localitatea Adamclisi, Str. Traian nr.39, Comuna Adamclisi, Judetul Constanta in intervalul 08:00 - 16:00. Se vor depune 1 exemplar original, 1 exemplar copie, 1 exemplar pe suport CD (conform cu originalul);
7. Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii 7 sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului disponibil pe site-ul: www.galdobrogeasv.ro
8. Datele de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate:
GAL Dobrogea Sud- Vest
Adresa: Localitatea Adamclisi, Str. Traian nr.39,
Comuna Adamclisi, Judetul Constanta
Orar functionare: Luni- Vineri, orele: 08:00- 16:00
Tel: 0735/892.646 / 0762/278.684
Site: www.galdobrogeasv.ro
E-mail: www.dobrogeasudvest@yahoo.ro
9. Asociatia Grup de Actiune Locala Dobrogea Sud - Vest va pune la dispozitie, la sediul acesteia, variante pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate de catre GAL.

Articole din editia din data de Octombrie 2018

 • Primaria Ovidiu a lansat proiectul "Managementul integrat al riscului si reactii eficiente ale autoritatilor pentru siguranta civila

  Anunturi
 • Elevii si profesorii din Pecineaga au sarbatorit Ziua Educatiei

  Anunturi
 • Cimitirele din comuna Baraganu au fost igienizate

  Anunturi
 • Retea de canalizare pentru locuitorii din Gradina

  Anunturi
 • Proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii comunei Cobadin

  Anunturi
 • Articole din aceeasi categorie

 • MUNICIPIUL MEDGIDIA - ANUNȚ CAMPANIE DE ACORDARE A AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

  Anunturi
 • ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ COMUNA PEȘTERA

  Anunturi
 • ANUNȚ COMUNA SILIȘTEA

  Anunturi
 • ANUNȚ COMUNA PEȘTERA

  Anunturi
 • APEL DE SELECȚIE PROIECTE În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 -„Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” -Măsura lansată: M1/2B,6A „Creșterea capacității de orientare spre piață a exploatațiilor și întreprinderilor din teritoriul G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia” componenta 6A.

  Anunturi
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771