Ministerul Finantelor Publice clarifica deductibilitatea asigurarilor facultative de sanatate

Iunie 2016, Adrian Nicarel

Social

Ministerul Finantelor Publice elimina intr-un document oficial dubiile cu privire la deductibilitatea asigurarilor facultative de sanatate, un aspect care a fost pus la indoiala de clinicile private de sanatate la inceputul acestui an.
Astfel, ministerul a transmis ca "impozitul lunar se cal­cu­lea­za prin apli­carea cotei de 16% asupra bazei de cal­cul deter­mi­nata ca di­fe­renta intre venitul net din sa­larii cal­cu­lat prin de­ducerea din ve­nitul brut (...) si a primelor de asi­gu­rare vo­lun­tara de sanatate su­por­tate de an­ga­jati, astfel incat la nivelul anu­lui sa nu depaseasca echiva­lentul in lei al sumei de 400 de euro".
In plus, Ministerul de Finante men­tioneaza ca re­glementarile Codu­lui fiscal nu fac referiri exprese si nu con­ditioneaza cu privire la ti­pu­rile de asigurari voluntare de sanatate prevazute de Legea nr. 95/2006 privind reforma in do­me­niul sanatatii.
Directorii generali ai MedLife si Regina Maria, cele mai mari lanturi de clinici private din Romania, sus­ti­neau la inceputul lunii iunie a aces­tui an ca asigurarile vo­lun­tare de sanatate nu pot fi deductibile fiscal de­oarece includ si servicii care se suprapun cu cele aco­perite de pachetul de baza, fapt care contravine legis­latiei in vigoare din do­me­niul sanatatii. Reprezentantii cli­nicilor private spu­neau ca promovarea acestora drept de­duc­ti­bi­le de catre asiguratori pune in pericol dez­vol­tarea coerenta a sistemului privat de sanatate.
Mai mult, acestia avertizau ca presupusa de­duc­ti­bilitate a asigurarilor de sanatate ar putea adu­ce riscuri cres­cute la adresa com­paniilor care au contractat pen­tru an­gajati polite voluntare, ast­fel ca, in situatia unor con­troale ale ANAF, acestea ar putea fi ne­voi­te sa achi­te re­troactiv contri­bu­ti­ile so­cia­le, impozit pe profit si pe­na­li­tati afe­rente sumelor recalculate.
Sursa: www.mediafax.ro

Articole din editia din data de Iunie 2016

 • Portul Constanta, la cel mai important eveniment european din transportur

  Social
 • Fagadau: "Cazinoul va fi restaurat!"

  Social
 • Comuna Vulturu se va dezvolta pas cu pas

  Social
 • Proiect de extindere a Liceului Tehnologic din Mihai Viteazu

  Social
 • Ploile abundente au distrus peste 1000 de hectare de culturi in Garliciu

  Social
 • Articole din aceeasi categorie

 • Caravana de testări medicale gratuite în mediul rural „Nu am făcut destul” ajunge în Constanța

  Social
 • Elevii premianți din Vulturu în tabără la Câmpulung Moldovenesc

  Social
 • Copiii din Cerchezu în vizită la Aqua Magic

  Social
 • Doi copii orfani botezați la Cumpăna

  Social
 • Vacanță de vis pentru copiii din Grădina

  Social
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771