Ministerul Finantelor Publice clarifica deductibilitatea asigurarilor facultative de sanatate

21 Iunie 2016, Adrian Nicarel

Social

Ministerul Finantelor Publice elimina intr-un document oficial dubiile cu privire la deductibilitatea asigurarilor facultative de sanatate, un aspect care a fost pus la indoiala de clinicile private de sanatate la inceputul acestui an.
Astfel, ministerul a transmis ca "impozitul lunar se calュcuュleaュza prin apliュcarea cotei de 16% asupra bazei de calュcul deterュmiュnata ca diュfeュrenta intre venitul net din saュlarii calュcuュlat prin deュducerea din veュnitul brut (...) si a primelor de asiュguュrare voュlunュtara de sanatate suュporュtate de anュgaュjati, astfel incat la nivelul anuュlui sa nu depaseasca echivaュlentul in lei al sumei de 400 de euro".
In plus, Ministerul de Finante menュtioneaza ca reュglementarile Coduュlui fiscal nu fac referiri exprese si nu conュditioneaza cu privire la tiュpuュrile de asigurari voluntare de sanatate prevazute de Legea nr. 95/2006 privind reforma in doュmeュniul sanatatii.
Directorii generali ai MedLife si Regina Maria, cele mai mari lanturi de clinici private din Romania, susュtiュneau la inceputul lunii iunie a acesュtui an ca asigurarile voュlunュtare de sanatate nu pot fi deductibile fiscal deュoarece includ si servicii care se suprapun cu cele acoュperite de pachetul de baza, fapt care contravine legisュlatiei in vigoare din doュmeュniul sanatatii. Reprezentantii cliュnicilor private spuュneau ca promovarea acestora drept deュducュtiュbiュle de catre asiguratori pune in pericol dezュvolュtarea coerenta a sistemului privat de sanatate.
Mai mult, acestia avertizau ca presupusa deュducュtiュbilitate a asigurarilor de sanatate ar putea aduュce riscuri cresュcute la adresa comュpaniilor care au contractat penュtru anュgajati polite voluntare, astュfel ca, in situatia unor conュtroale ale ANAF, acestea ar putea fi neュvoiュte sa achiュte reュtroactiv contriュbuュtiュile soュciaュle, impozit pe profit si peュnaュliュtati afeュrente sumelor recalculate.
Sursa: www.mediafax.ro

Articole din editia din data de 21 Iunie 2016

 • Portul Constanta, la cel mai important eveniment european din transportur

  Social
 • Fagadau: "Cazinoul va fi restaurat!"

  Social
 • Comuna Vulturu se va dezvolta pas cu pas

  Social
 • Proiect de extindere a Liceului Tehnologic din Mihai Viteazu

  Social
 • Ploile abundente au distrus peste 1000 de hectare de culturi in Garliciu

  Social
 • Articole din aceeasi categorie

 • Pregトフiri pentru ziua comunei Dumbrトプeni

  Social
 • Primトビia Peネ冲era oferト stimulent financiar pentru nou nトピcuネ嬖

  Social
 • Buchet muzical pentru doamnele si domnisoarele din Vulturu

  Social
 • Ziua Internationala a Femei marcata la Pantelimon

  Social
 • Hramul bisericii Sfanta Parascheva din Cumpana

  Social
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771