Investitiile anului 2007 in Medgidia

Ianuarie 2007, Bogdan Chirita

Administratie locala

Consiliul local Medgidia a aprobat la sfarsitul anului trecut proiectul de hotarare privind bugetul anului 2007. Prioritatile bugetului pentru anul in curs sunt:

n Reabilitarea drumurilor

n Constructia de locuinte

n Programul energetic

n reabilitare retele termice

n reabilitare centrale termice

n reabilitare termica cladiri

In luna decembrie 2006 a fost organizata o dezbatere publica la care participantii au avut ocazia sa afle despre veniturile bugetului local, despre cum sunt cheltuiti banii, despre investitiile ce se vor realiza in Medgidia.

Categoriile de venituri la bugetul local sunt urmatoarele:


A. Venituri proprii -
26.025.453 lei

Venituri curente fiscale - 16.716.121 lei

n Impozite directe (impozitul pe cladiri, pe teren, taxe asupra mijloacelor de transport datorate de persoanele fizice sau juridice, etc.);

n Impozite indirecte ( taxe si tarife pentru eliberarea licentelor si autorizatiei de functionare, taxe de timbru judiciare si pentru activitatea notariala, taxe extrajudiciare, etc.).

Venituri curente nefiscale - 809.332 lei

n Varsaminte de la institutii publice (venituri privind circulatia pe drumurile publice, veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare, varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice, etc.)

n diverse venituri (recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri, venituri din amenzi si din alte sanctiuni aplicate, venituri din concesiuni si inchirieri, etc.).

Venituri de capital - 2.500.000 lei sunt veniturile provenite din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice, din privatizare, din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatii administrativ teritoriale

Cota defalcata din impozitul pe venit - 6.000.000 lei, stabilita prin lege, de respectiv 47%. -

B. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - 19.038.989 lei, acordate pentru finantarea unor responsabilitati transferate autoritatilor administratiei publice locale, precum si pentru echilibrarea bugetelor locale, sume ce sunt stabilite anual prin legea bugetului de stat

C. Subventii de la bugetul de stat - 9.037.261 lei, pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe la a caror realizare contribuie si Guvernul; pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap; pentru dezvoltarea sistemului energetic, etc.

D. Subventii primite de la alte bugete - 223.196 lei, pentru sustinerea sistemului de protectie si drepturile copilului, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca.

E. Donatii si sponsorizari 201.332 lei.

TOTAL - 54.526.231 lei

Categoriile de cheltuieli din bugetul anului 2007 sunt urmatoarele:

Cheltuieli de personal 25.268.055 lei

Cheltuieli materiale si prestari de servicii 12.760.955 lei

Subventii pentru institutiile publice - 9.346.047 lei

Subventii pentru unele produse si activitati, precum si subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 3.240.174 lei

Ajutoare sociale - 2.300.000 lei

Asociatii si fundatii 10.000 lei

Dobanzi 1.076.000 lei

Rambursari credite interne 525.000 lei.

TOTAL 54.526.231 lei.

Politica bugetara ce va fi aplicata in anul 2007 de catre conducerea administratiei locale are doua directii :

1. Asigurarea impozitarii tuturor contribuabililor si cresterea ratei de colectare a veniturilor la:

n 97% pentru persoanele fizice

n 95% pentru persoanele juridice

2. Completarea resurselor proprii cu resurse atrase de la bugetul de stat, din credite si fonduri europene.

Investitii anului 2007 in municipiul Medgidia

Canalizare menajera zona nord

Valoare : 200.000 lei. Sursa : credite

Extindere retea gaze naturale 21.500 ml

Valoare: 1.970.000. Sursa: bugetul local.

Alimentare cu apa sat Valea Dacilor

Valoare : 500.000 ( bugetul de stat)

500.000 ( credite)

Constructie sala de sport in zona nord

Valoare : 200.000 ( bugetul local)

3.500.000 ( bugetul de stat)

Reabilitare centrale termice + retea transport cogenerare in zona nord , centralele 10,12,16,17,14.

Valoare : 8.000.000 ( bugetul de stat)

4.000.000 ( credite)

Reabilitare drumuri

Valoare : 1.790.880 ( bugetul local)

Constructie 20 de case sociale in zona est

Valoare: 430.000 ( credite )

Constructie locuinte sociale (63 unitati locative) blocuri MS7 MS8.

Valoare : 3.000.000 ( bugetul de stat)

Reabilitare sisteme de colectare si transport deseuri

Valoare : 2.546.054 ( credite )

Constructie Campus scolar Colegiul Nicolae Titulescu

Valoare : 200.000 ( bugetul local )

Cadastru edilitar imobiliar pentru municipiul Medgidia

Valoare : 893.000 ( bugetul de stat)

Reabilitarea termica a 10 blocuri de locuinte : bloc interventii, str. Indep - blocurile C3, A3, 12, str. Poporului, bloc 33, VS9, VS10, VS 13, bloc D

Valoare : 357.000 ( bugetul de stat)

Studiu de fezabiliate pentru proiectul Centru de zi pentru copiii abuzati si neglijati

Valoare : 20.000 ( bugetul local)

Studiu de fezabilitate pentru proiectul Camin pentru persoane varstnice

Valoare : 20.000 ( bugetul local)

Achizitie utilaje pentru activitatea de gospodarire a orasului : drujba telescopica, masina frezat asfalt, utilaj salubritate, remorci, pickhammer

Valoare : 604.000 ( bugetul local)

Armament pentru Politia comunitara 20 pistoale

Valoare : 30.000 ( bugetul local )

Alte venituri in bugetul local sunt cele obtinute din taxele speciale.

Taxa de trama stradala

Taxa de trama stradala constituie venit cu destinatie speciala, este fundamentata de necesitatea dezvoltarii si mentinerii in stare de functionare a drumurilor din Medgidia. Aceasta se va utiliza pentru realizarea, reabilitarea, intretinerea si mentinerea tramei stradale din Medgidia. Taxa se aplica persoanelor fizice si juridice care detin sau utilizeaza autovehicule in scop personal, sau pentru activitati de transport marfa si/sau transport persoane.

Taxa de trama stradala este stabilita in functie de masa totala maxima autorizata, dupa cum urmeaza:

Autovehicule transport marfa

Pana la 2,5 tone : 36 lei /luna sau 3 lei /zi

Intre 2,5 -3,5 tone : 60 lei/luna sau 6 lei/zi

Intre 3,5 5 tone : 90 lei /luna sau 8 lei/zi

Intre 5 -10 tone: 151 lei/luna sau 18 lei/zi

Intre 10 20 tone: 241 lei/luna sau 30 lei/zi

Peste 20 de tone: 615 lei/luna sau 57 lei/zi

Autovehicule transport persoane:

Pana la 8 locuri: 50 lei/luna/auto

Intre 9 20 locuri: 80 lei/luna/auto

Peste 20 locuri: 200 lei/luna/auto

Conventie: 212 lei/luna/auto

Autovehicule apartinand persoanelor fizice/persoanelor juridice:

Persoane fizice ( lei/auto/an)

Autoturisme 56 lei

Autobuze, autocare, microbuze 1060 lei

Motociclete, motorete, scutere 7 lei

Tractoare 375 lei

Autovehicule de pana la 12 tone inclusive 425lei

Atasuri 4 lei

Autovehicule cu 2 axe 533 lei

Autovehicule cu 3 axe 671 lei

Autovehicule cu 2+1 axe 597 lei

Remorci, semiremorci si rulote 50 lei.

Persoane juridice ( lei/auto/an)

Autoturisme 90 lei

Autobuze, autocare, microbuze 1488 lei

Motociclete, motorete, scutere - 9 lei

Tractoare -513 lei

Autovehicule de pana la 12 tone inclusiv 587lei

Autovehicule cu 2 axe 690 lei

Autovehicule cu 3 axe 869 lei

Autovehicule cu 2+1 axe 773 lei

Remorci, semiremorci si rulote 65lei.

Taxa de trama stradala se achita la Serviciul impozite si taxe locale din cadrul Primariei municipiului Medgidia, in doua rate, prima pana la 31 martie si a doua pana la 30 septembrie.

Taxa de habitat

Taxa de habitat cuprinde achitarea contravalorii urmatoarelor servicii: colectare, ridicare, transport si depozitare reziduuri menajere, maturat stradal, deszapezire, dezinsectie, amenajare si intretinere spatii verzi. Aceasta taxa se plateste de persoanele fizice si juridice care locuiesc si isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Medgidia, la Serviciul de impozite si taxe locale din cadrul Primariei, in doua transe odata cu plata impozitului pe cladiri si terenuri.

Taxa de habitat inlocuieste taxa pentru gunoi care se platea la societatea Edilmed.

Modalitatea de calcul a taxei de habitat este urmatoarea:

Taxa de habitat = cheltuieli directe (CD) + cheltuieli indirecte (CI)/ numarul total de locuinte.

Cheltuielile directe ( CD ) sunt cheltuielile pentru serviciile de care populatia beneficiaza in mod direct, adica colectare, ridicare, transport si depozitare reziduuri menajere. In vederea eliminarii unor vicii privitoare la contracte ( ex. nedeclararea numarului real de membri ai familiei, nedeclararea chiriasilor, neincheierea de contracte a unor familii nou intemeiate,etc.), calculul cheltuielilor directe se va face in functie de suprafata locuintei.

Cheltuielile indirecte ( CI )sunt cele pentru care populatia beneficiaza in mod indirect: maturat stradal, deszapezire, dezinsectie, amenajare si intretinere spatii verzi.

Persoanele fizice vor achita taxa la serviciul de taxe si impozite locale unde sunt deja in evidenta cu suprafata locuintei.

Persoanele juridice vor achita la acelasi serviciu contravaloarea cheltuielilor indirecte iar pentru cheltuielile directe vor trebui sa incheie un contract cu un operator de salubritate.

Album foto

 • Articole din editia din data de Ianuarie 2007

 • CLASAMENT GOLGETERI TROFEUL "AUREL BULGARIU"

  Administratie locala
 • CLASAMENTUL LIGII MASCULINE DE HANDBAL EDITIA 2006 - 2007

  Administratie locala
 • RETURUL LIGII NATIONALE MASCULINE DE HANDBAL

  Administratie locala
 • Investitiile anului 2007 in Medgidia

  Administratie locala
 • Integrarea in Uniunea Europeana, eveniment sarbatorit cu bucurie la Medgidia

  Administratie locala
 • Articole din aceeasi categorie

 • Punct sanitar redeschis în Ciobănița

  Administratie locala
 • Fonduri europene pentru extinderea rețelei de canalizare din Mircea Vodă

  Administratie locala
 • Înființare substație de ambulanță în Mihai Viteazu

  Administratie locala
 • Proiect integrat pentru dezvoltarea comunei Istria

  Administratie locala
 • Proiect de modernizare a drumurilor din Lumina, finalizat

  Administratie locala
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771