Primaria Navodari organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante

16 August 2016, Radu Petric

Social

Concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent si auditor, clasa I, grad profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Navodari, judetul Constanta

Informatii concurs
Tip concurs: Recrutare pe functie de executie vacanta
Data de sustinere a probei scrise: 30.08.2016, ora 10:00
Locatia de desfasurare a concursului: Navodari, sediul Primariei orasului Navodari, judetul Constanta
Stare concurs: Programat
Observatii suplimentare: Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primariei orasului Navodari, judetul Constanta.
Concurs afisat la data: 29.07.2016, ora 08:00.

Auditor
Descriere post
Clasa: I
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: AUDIT
Localizare post
PRIMARIA ORASULUI NAVODARI
Localitate: NAVODARI
Judet: CONSTANTA

Auditor
Descriere post
Clasa: I
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: AUDIT
Localizare post
PRIMARIA ORASULUI NAVODARI
Localitate: NAVODARI
Judet: CONSTANTA

Conditii de participare
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.
Auditor, clasa I, grad profesional asistent
studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor economice;
vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 1 an.
Auditor, clasa I, grad profesional principal
studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor economice;
vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 5 ani.
Bibliografie concurs
1. Legea nr.188/1999, privind Statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
3. Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordonanta Guvernului nr.37/2004 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind auditul intern;
6. Hotararea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern;
7. Ordonanta Guvernului nr.119/1999 (*republicata*) privind controlul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.400/12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Ordinul ministrului finantelor publice nr.252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;
10. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dosar de inscriere
Pentru concursul de recrutare (functii publice de conducere si functii publice de executie), dosarul va cuprinde urmatoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata si completata de H.G. nr. 1173/2008:
copia actului de identitate;
formularul de inscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificata;
copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
copia carnetului de munca sau, dupa caz, sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate- numar pagini;
cazierul judiciar (acesta poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere, cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire);
adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si la numarul de telefon: 0374.112.726.

Articole din editia din data de 16 August 2016

 • Constanta a gazduit cel mai mare spectacol naval din 2016

  Social
 • Soferii ar putea ramane pietoni pe viata daca sunt prinsi bauti la volan

  Social
 • Circulatia pe Podul Agigea se inchide total, de la 1 septembrie

  Social
 • Reabilitarea si modernizarea drumurilor din Cobadin

  Social
 • Sedinta ordinara a Consiliului Local, pe 17 august, la Techirghiol

  Social
 • Articole din aceeasi categorie

 • Tabără gratuită pentru elevii din comuna Saraiu

  Social
 • Activități de vacanță pentru copiii din Grădina

  Social
 • Cursuri de formare profesională gratuite pentru locuitorii din Tuzla

  Social
 • Caloianul – obicei străvechi, preluat de copiii din Vulturu

  Social
 • Ziua Familiei, sărbătorită la Cumpăna

  Social
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771