Credite garantate si dobanzi subventionate pentru repararea fatadelor degradate ale cladirilor

Octombrie 2011, Adrian Nicărel

Fonduri Europene

Guvernul a aprobat in sedinta din 28 septembrie 2011, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, normele de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor.
Astfel, cei interesati de refacerea elementelor de constructie de la nivelul fatadelor si invelitorilor/teraselor care, prin nivelul avansat de degradare, prezinta pericol public, pot beneficia de credite bancare acordate de institutii de credit/finantatori, cu garantie guvernamentala si cu dobanda subventionata, pentru executarea lucrarilor de interventie la anvelopa cladirilor de locuit detinute.

Executarea lucrarilor de interventie la anvelopa cladirilor de locuit se finanteaza din sursele proprii ale beneficiarilor de credit, reprezentand minimum 10% din valoarea de executie a lucrarilor de interventie, si in completare din credite bancare, in lei, cu garantie guvernamentala si cu dobanda subventionata, contractate de beneficiarii de credite si garantate in procent de 100% de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N.

Perioada de rambursare a creditului este de maximum 5 ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor. Un astfel de credit poate fi contractat atat de catre asociatiile de proprietari (prin hotararea a minimum 90% dintre membrii asociatiei de proprietari), cat si de proprietarii de locuinte unifamiliale.

Plafoanele maxime ale unui credit acordat de catre institutiile finantatoare sunt:
echivalentul in lei, inclusiv TVA, a 1.100 euro/camera de locuit conform datelor inscrise in lista proprietarilor, pentru credite solicitate de asociatiile de proprietari;
echivalentul in lei, inclusiv TVA, a 4.400 euro pentru cladirea-locuinta unifamiliala.

Daca lucrarile prevad si masuri de reabilitare termica ale imobilului, plafoanele maxime sunt:
echivalentul in lei, inclusiv TVA, a 1.850 euro/camera de locuit conform datelor inscrise in lista proprietarilor, pentru credite solicitate de asociatiile de proprietari;
echivalentul in lei, inclusiv TVA, a 7.400 euro pentru cladirea-locuinta unifamiliala.
Pentru anul 2011, plafonul total al garantiilor care pot fi emise pentru lucrari de acest tip este de 100 milioane lei.

Lucrarile de interventie privind reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor se stabilesc prin proiectul tehnic elaborat si pot consta, dupa caz, in:
lucrari de reparare/refacere a zidariilor/peretilor exteriori;
lucrari de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placaje si altele asemenea;
lucrari de reparare/refacere a sistemului de acoperire;
lucrari de reparare/refacere a tamplariei exterioare si a elementelor exterioare functionale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornise si altele asemenea;
lucrari de reparare/refacere a elementelor de plastica arhitecturala, precum brauri, ancadramente, bosaje, profile si altele asemenea;
lucrari de demontare a instalatiilor si echipamentelor montate aparent pe fatade/acoperis, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie.

Se pot executa, dupa caz, si lucrari de interventie justificate din punct de vedere tehnic prin proiect, precum:
lucrari de reparare/refacere a trotuarului de protectie al cladirii;
lucrari de eliminare a igrasiei, precum si de izolare a rosturilor;
alte lucrari de aceasta natura, dupa caz.

In vederea obtinerii creditului garantat de stat cu dobanda subventionata, beneficiarul de credite trebuie sa prezinte bancilor urmatoarele documente:
statutul asociatiei de proprietari si acordul de asociere, din care trebuie sa rezulte calitatea de reprezentant al presedintelui, in cazul in care beneficiarul de credite este o asociatie de proprietari, sau actul de identitate, titlul de proprietate si/sau extrasul de carte funciara, in cazul in care beneficiarul de credit este persoana fizica;
hotararea adunarii generale a asociatiei de proprietari pentru executarea lucrarilor de interventie si, respectiv, hotararea de contractare a unui imprumut bancar, respectiv acordul scris, in cazul in care beneficiarul de credit este persoana fizica;
documentatia tehnica in copie (nota tehnica de constatare, proiectul tehnic, autorizatia de construire, contractul incheiat cu constructorul, conventiile de fideiusiune, dovada constituirii contributiei proprii de minimum 10% din valoarea de executie a lucrarilor de interventie, devizul pentru executarea lucrarilor).

(Sursa: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului)

Album foto

 • Articole din editia din data de Octombrie 2011

 • Un nou simbol al Mangaliei, corabia de lumina

  Fonduri Europene
 • Fotbal Liga aIV a

  Fonduri Europene
 • Fotbal Campionatul Judetean

  Fonduri Europene
 • Cea de-a sasea editie a festivalului Dan Spataru a ajuns la final

  Fonduri Europene
 • Produse agroalimentare pentru nevoiasii din Navodari

  Fonduri Europene
 • Articole din aceeasi categorie

 • Servicii sociale pentru locuitorii din Satu Nou

  Fonduri Europene
 • Bursa locurilor de muncă la Satu Nou, ediția 29-31 iulie

  Fonduri Europene
 • Fonduri europene pentru construirea unei școli în Darabani

  Fonduri Europene
 • 90 de panouri solare vor fi montate în Satu Nou

  Fonduri Europene
 • Fonduri europene pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apă în Darabani și Vâlcele

  Fonduri Europene
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771