Cum efectueaza APDRP platile catre beneficiari

Februarie 2011, Adrian Nicarel

Fonduri Europene

APDRP asigura implementarea tehnica si financiara a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). 
Daca proiectul de investitii depus de solicitant respecta toate criteriile si conditiile de eligibilitate, acesta va fi acceptat pentru finantare si, astfel, beneficiarul proiectului va demara realizarea investitiei. 
Ulterior, in urma efectuarii partiale sau integrale a investitiei, acesta va solicita APDRP decontarea cheltuielilor efectuate, prin depunerea Dosarului Cererii de Plata, pana la implementarea completa a proiectului. 
Beneficiarul poate opta pentru plata finantarii nerambursabile in maximum cinci transe.  
 Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar Cerere de plata este de maxim 90 de zile calendaristice de la data la care Cererea de plata este inregistrata la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (OJPDRP). 
Beneficiarul va comunica Agentiei contul deschis la institutia financiara creditoare. APDRP va rambursa direct in contul beneficiarului deschis la institutia financiara creditoare sumele reprezentand cofinantarea contributiei publice a proiectelor.
Beneficiarul trebuie sa depuna la OJPDRP Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata in maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achizitie (exceptie facand dosarele de servicii).
Dosarul Cererii de Plata se depune de catre beneficiar la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit la care a depus si Dosarul Cererii de Finantare, in doua exemplare, pe suport hartie, la care se ataseaza pe suport electronic documentele intocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plata trebuie sa cuprinda documentele justificative prevazute in instructiunile de plata prezentate pe site-ul APDRP, www.apdrp.ro. 
Printre documentele justificative cuprinse in Dosarul Cererii de Plata (stampilat si semnat de beneficiar) se regasesc: Cererea de plata, Declaratia de cheltuieli, situatii de plata, devize financiare, declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului, Diploma de studii sau certificatul de formare (la ultima Cerere de plata), Autorizatia de construire (pentru achizitii de lucrari, la prima Cerere de plata, atat pentru lucrarile de baza cat si pentru lucrarile cu caracter provizoriu, acolo unde este cazul), documente emise de diferite autoritati.
in acelasi timp, beneficiarul trebuie sa intocmeasca rapoarte tehnice si financiare pentru a fundamenta cererile de plata in conformitate cu Instructiunile de plata, care se regasesc ca si Anexa la contractul de finantare. Autorizarea cererilor de plata se face in urma verificarii documentelor justificative prezentate in Instructiuni de plata. 
in cazul in care se constata nereguli, autorizarea cererilor de plata poate fi invalidata de catre APDRP. Totodata, daca APDRP constata faptul ca obiectivele finantate nu sunt folosite conform scopului destinat sau in cazul in care acestea au fost vandute sau inchiriate pe o perioada de minim 2 ani dupa finalizarea proiectului (data ultimei plati) isi rezerva dreptul de a recupera sprijinul acordat.
Pe parcursul implementarii proiectului, beneficiarul trebuie sa tina o evidentiere separata, cu toate veniturile si cheltuielile pe toata perioada de valabilitate a contractului. De asemenea, sprijinul acordat va fi recuperat daca obiectivele finantate nu sunt utilizate sau folosite conform scopului destinat rezultat din cererea de finantare, modifica substantial proiectul sau in cazul in care acestea isi modifica destinatia intr-o perioada de minim 2 ani dupa finalizarea proiectului (data ultimei plati).
(Sursa: APDRP)

Articole din editia din data de Februarie 2011

 • Cazul Tundrea ridica probleme judiciare fara precedent in Romania

  Fonduri Europene
 • IPS Bartolomeu a murit

  Fonduri Europene
 • Programul CJC de impadurire ia amploare

  Fonduri Europene
 • Programul Casa Verde, finalizat in comuna Vulturu

  Fonduri Europene
 • Proiect de canalizare si amenajare a drumurilor din Seimeni

  Fonduri Europene
 • Articole din aceeasi categorie

 • Peste 7000 de hectare dar și imobilele din comuna Mircea Vodă vor fi cadastrate gratuit/Locuitorii vor fi înregistrați gratuit în Cadastru și Carte Funciară!

  Fonduri Europene
 • Proiectul „Little Energy Super Stars” (“Micii Super Eroi ai Energiei”) implementat de Primăria Lumina

  Fonduri Europene
 • “FORTIN pentru Satu Nou, Mircea Vodă - transformarea unei comunități marginalizate într-o comunitate prosperă” se apropie de final. Retrospectivă perioada septembrie-decembrie 2020

  Fonduri Europene
 • Încă 9 locuințe din Satu Nou au fost reabilitate

  Fonduri Europene
 • Lucrări de reabilitare a locuințelor din Satu Nou

  Fonduri Europene
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771